Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 43,69,04,24,88,30,15,90,05,24,52,09,24,24,10,96,33,65
Giải đặc biệt
381443
Giải nhất
32969
Giải nhì
71404
Giải ba
52224 - 34788
Giải tư
07930 - 56015 - 29190 - 19305 - 68824 - 38052 - 47209
Giải năm
0824
Giải sáu
0024 - 5510 - 5496
Giải bẩy
333
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 9
0 5
4 4 4 4
0 3
3
2
5 9

8
0 6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 68,00,47,85,58,19,10,53,13,46,50,12,27,85,31,96,10,40
Giải đặc biệt
446168
Giải nhất
33300
Giải nhì
91547
Giải ba
36985 - 25258
Giải tư
42819 - 73810 - 54853 - 55313 - 16746 - 62350 - 38312
Giải năm
2827
Giải sáu
8385 - 7031 - 4996
Giải bẩy
810
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0 0 2 3 9
7
1
0 6 7
0 3 8
8

5 5
6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 31,72,86,41,74,49,87,24,28,80,80,66,80,09,33,33,72,16
Giải đặc biệt
690031
Giải nhất
35072
Giải nhì
90086
Giải ba
06241 - 85274
Giải tư
02149 - 20487 - 64524 - 10028 - 70380 - 96080 - 99566
Giải năm
4380
Giải sáu
4409 - 6733 - 8933
Giải bẩy
572
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
6
4 8
1 3 3
1 9

6
2 2 4
0 0 0 6 7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 29,55,51,44,80,58,80,44,51,02,03,63,24,15,67,85,57,95
Giải đặc biệt
227529
Giải nhất
18655
Giải nhì
06851
Giải ba
11244 - 06380
Giải tư
77158 - 27680 - 99244 - 99951 - 13502 - 74303 - 94863
Giải năm
9124
Giải sáu
2415 - 8067 - 9685
Giải bẩy
557
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3
5
4 9

4 4
1 1 5 7 8
3 7

0 0 5
5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 87,97,89,87,83,72,75,01,54,73,75,94,50,63,76,55,27,91
Giải đặc biệt
412987
Giải nhất
75397
Giải nhì
23289
Giải ba
05487 - 50983
Giải tư
90772 - 85475 - 09001 - 65254 - 02373 - 89275 - 42694
Giải năm
4950
Giải sáu
8363 - 1276 - 5155
Giải bẩy
127
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

7


0 4 5
3
2 3 5 5 6
3 7 7 9
1 4 7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 87,67,09,47,43,95,29,64,81,70,71,57,65,32,93,85,74,99
Giải đặc biệt
395087
Giải nhất
30167
Giải nhì
03109
Giải ba
86947 - 49743
Giải tư
79095 - 08429 - 67664 - 64481 - 30870 - 38771 - 44957
Giải năm
2365
Giải sáu
7232 - 0493 - 6985
Giải bẩy
974
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

9
2
3 7
7
4 5 7
0 1 4
1 5 7
3 5 9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 02,84,10,88,27,42,13,46,87,26,27,11,72,15,37,66,25,62
Giải đặc biệt
478402
Giải nhất
23984
Giải nhì
31210
Giải ba
87288 - 33027
Giải tư
28742 - 29513 - 88646 - 71687 - 34326 - 03527 - 54311
Giải năm
5272
Giải sáu
4015 - 6537 - 0866
Giải bẩy
125
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0 1 3 5
5 6 7 7
7
2 6

2 6
2
4 7 8

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 16,65,41,97,93,24,42,29,58,85,47,48,44,95,66,23,52,27
Giải đặc biệt
308516
Giải nhất
30965
Giải nhì
16841
Giải ba
38697 - 46193
Giải tư
47924 - 07442 - 66529 - 93858 - 57785 - 03547 - 85048
Giải năm
6844
Giải sáu
2595 - 9966 - 0123
Giải bẩy
652
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
3 4 7 9

1 2 4 7 8
2 8
5 6

5
3 5 7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 88,07,57,22,62,82,19,53,13,75,59,57,64,12,11,75,93,02
Giải đặc biệt
121688
Giải nhất
93507
Giải nhì
34457
Giải ba
84722 - 41162
Giải tư
66782 - 28219 - 41653 - 56213 - 32675 - 85059 - 35757
Giải năm
1964
Giải sáu
0212 - 4411 - 7375
Giải bẩy
893
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 7
1 2 3 9
2


3 7 7 9
2 4
5 5
2 8
3

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 51,09,85,87,61,08,41,34,21,20,78,10,24,95,59,46,00,72
Giải đặc biệt
103751
Giải nhất
41309
Giải nhì
20385
Giải ba
83387 - 97161
Giải tư
46608 - 76441 - 17434 - 55621 - 31320 - 72878 - 88310
Giải năm
4124
Giải sáu
4695 - 9259 - 1446
Giải bẩy
000
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 8 9
0
0 1 4
4
1 6
1 9
1
2 8
5 7
5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 25,61,78,70,18,75,40,52,66,88,93,06,62,55,66,49,97,72
Giải đặc biệt
699825
Giải nhất
32761
Giải nhì
69078
Giải ba
88270 - 40318
Giải tư
13575 - 73340 - 41852 - 12866 - 98188 - 19193 - 59306
Giải năm
6562
Giải sáu
6455 - 6566 - 5249
Giải bẩy
897
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
8
5

0 9
2 5
1 2 6 6
0 2 5 8
8
3 7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 00,79,46,78,49,75,88,59,33,61,06,93,24,03,72,48,77,34
Giải đặc biệt
183500
Giải nhất
99979
Giải nhì
89246
Giải ba
88578 - 34249
Giải tư
40875 - 67588 - 12659 - 58633 - 96261 - 23206 - 84893
Giải năm
3824
Giải sáu
5603 - 9672 - 4248
Giải bẩy
877
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 6

4
3 4
6 8 9
9
1
2 5 7 8 9
8
3

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 75,02,94,16,11,89,39,46,51,47,48,40,17,61,57,40,25,76
Giải đặc biệt
006175
Giải nhất
84502
Giải nhì
59494
Giải ba
12816 - 61611
Giải tư
92589 - 44939 - 33946 - 85151 - 74947 - 42248 - 60340
Giải năm
9317
Giải sáu
7861 - 5557 - 6640
Giải bẩy
825
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1 6 7
5
9
0 0 6 7 8
1 7
1
5 6
9
4

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 70,64,83,82,85,48,31,34,80,03,12,46,04,48,00,09,83,46
Giải đặc biệt
338770
Giải nhất
91764
Giải nhì
11783
Giải ba
04882 - 89185
Giải tư
00348 - 26831 - 46334 - 51380 - 75203 - 10812 - 44846
Giải năm
4604
Giải sáu
5248 - 3600 - 0509
Giải bẩy
783
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 4 9
2

1 4
6 6 8 8

4
0
0 2 3 3 5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 67,65,46,82,01,87,67,16,23,37,68,95,50,63,34,92,60,96
Giải đặc biệt
537867
Giải nhất
34265
Giải nhì
46346
Giải ba
47782 - 66701
Giải tư
15587 - 80067 - 31216 - 78623 - 34637 - 79868 - 43095
Giải năm
7650
Giải sáu
5463 - 5734 - 9992
Giải bẩy
960
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
6
3
4 7
6
0
0 3 5 7 7 8

2 7
2 5 6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 17,05,28,51,92,23,80,95,51,22,06,81,60,60,83,39,28,94
Giải đặc biệt
877517
Giải nhất
70805
Giải nhì
87228
Giải ba
42151 - 94592
Giải tư
87223 - 55480 - 10395 - 96351 - 82222 - 44506 - 34381
Giải năm
6160
Giải sáu
4360 - 3383 - 1439
Giải bẩy
428
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6
7
2 3 8 8
9

1 1
0 0

0 1 3
2 4 5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 99,73,71,88,93,30,01,61,22,08,77,01,70,50,44,11,82,87
Giải đặc biệt
379299
Giải nhất
02073
Giải nhì
24471
Giải ba
80788 - 12593
Giải tư
32830 - 59801 - 35861 - 41622 - 90108 - 35077 - 17201
Giải năm
9870
Giải sáu
7650 - 3144 - 8911
Giải bẩy
982
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 1 8
1
2
0
4
0
1
0 1 3 7
2 7 8
3 9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 89,51,96,75,55,11,21,50,11,24,31,73,84,60,34,48,95,36
Giải đặc biệt
396689
Giải nhất
88251
Giải nhì
15796
Giải ba
20675 - 85555
Giải tư
15111 - 19521 - 61750 - 38811 - 66724 - 64631 - 41273
Giải năm
1084
Giải sáu
3160 - 9534 - 2448
Giải bẩy
395
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 1
1 4
1 4 6
8
0 1 5
0
3 5
4 9
5 6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 71,77,69,44,49,19,06,23,83,83,13,44,18,05,26,50,97,82
Giải đặc biệt
232371
Giải nhất
22277
Giải nhì
74869
Giải ba
32944 - 16749
Giải tư
41819 - 69306 - 16923 - 83583 - 98283 - 34413 - 28544
Giải năm
4218
Giải sáu
8205 - 1126 - 6550
Giải bẩy
797
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6
3 8 9
3 6

4 4 9
0
9
1 7
2 3 3
7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 38,32,91,77,69,46,50,56,09,88,52,56,18,02,72,65,56,53
Giải đặc biệt
233338
Giải nhất
93532
Giải nhì
75791
Giải ba
62277 - 14769
Giải tư
95846 - 41350 - 44956 - 02509 - 47488 - 56852 - 56256
Giải năm
1018
Giải sáu
5202 - 0072 - 8465
Giải bẩy
256
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 9
8

2 8
6
0 2 3 6 6 6
5 9
2 7
8
1

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 58,33,00,32,64,68,54,36,12,40,62,97,38,14,41,19,13,50
Giải đặc biệt
812358
Giải nhất
18033
Giải nhì
66600
Giải ba
01132 - 86264
Giải tư
53868 - 17454 - 27636 - 94912 - 56840 - 77962 - 79697
Giải năm
9038
Giải sáu
3814 - 2841 - 9219
Giải bẩy
913
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2 3 4 9

2 3 6 8
0 1
0 4 8
2 4 8


7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 47,56,74,75,24,09,20,61,23,17,27,75,56,69,21,67,69,47
Giải đặc biệt
777347
Giải nhất
87556
Giải nhì
60474
Giải ba
41075 - 91124
Giải tư
66109 - 92620 - 97461 - 93223 - 66217 - 31827 - 88175
Giải năm
9756
Giải sáu
5169 - 6921 - 8267
Giải bẩy
469
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
7
0 1 3 4 7

7 7
6 6
1 7 9 9
4 5 5


Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 83,39,36,88,20,07,94,20,49,48,31,09,36,41,97,50,44,17
Giải đặc biệt
827283
Giải nhất
14839
Giải nhì
14136
Giải ba
66388 - 23320
Giải tư
18807 - 67794 - 33820 - 32749 - 43048 - 26331 - 60509
Giải năm
6936
Giải sáu
3741 - 1597 - 2250
Giải bẩy
444
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 9
7
0 0
1 6 6 9
1 4 8 9
0


3 8
4 7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 13,18,23,43,07,55,47,67,54,61,65,95,04,63,59,65,38,05
Giải đặc biệt
665013
Giải nhất
09018
Giải nhì
93423
Giải ba
79643 - 09007
Giải tư
93855 - 23947 - 81167 - 23254 - 60961 - 50865 - 20895
Giải năm
0604
Giải sáu
0563 - 5759 - 0565
Giải bẩy
038
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 7
3 8
3
8
3 7
4 5 9
1 3 5 5 7


5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 47,34,40,41,02,00,53,79,55,06,37,37,92,25,35,39,36,34
Giải đặc biệt
208447
Giải nhất
14434
Giải nhì
91940
Giải ba
42141 - 03702
Giải tư
67800 - 76853 - 04779 - 65555 - 62906 - 29037 - 93037
Giải năm
6192
Giải sáu
4025 - 1335 - 0639
Giải bẩy
436
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 6

5
4 4 5 6 7 7 9
0 1 7
3 5

9

2

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 30,19,42,79,60,25,80,78,77,74,86,81,76,84,45,05,55,04
Giải đặc biệt
504530
Giải nhất
18919
Giải nhì
98142
Giải ba
18379 - 75960
Giải tư
51225 - 40280 - 64578 - 39477 - 45174 - 23786 - 03581
Giải năm
7976
Giải sáu
9584 - 6245 - 6905
Giải bẩy
555
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5
9
5
0
2 5
5
0
4 6 7 8 9
0 1 4 6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 93,96,11,80,07,66,39,76,44,78,76,17,69,81,53,10,13,78
Giải đặc biệt
554993
Giải nhất
10996
Giải nhì
62711
Giải ba
00380 - 30307
Giải tư
61866 - 15139 - 77276 - 82844 - 43978 - 22376 - 12617
Giải năm
3169
Giải sáu
1581 - 6053 - 1710
Giải bẩy
113
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0 1 3 7

9
4
3
6 9
6 6 8 8
0 1
3 6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 37,67,40,99,13,31,39,98,04,59,16,96,84,37,22,69,34,22
Giải đặc biệt
265537
Giải nhất
46867
Giải nhì
48140
Giải ba
82399 - 93313
Giải tư
62731 - 29739 - 26398 - 90404 - 70159 - 02216 - 06696
Giải năm
3984
Giải sáu
7437 - 6622 - 3269
Giải bẩy
934
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3 6
2 2
1 4 7 7 9
0
9
7 9

4
6 8 9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 93,29,07,87,00,85,57,03,21,47,88,29,85,72,85,83,29,34
Giải đặc biệt
773793
Giải nhất
51629
Giải nhì
63707
Giải ba
39187 - 42500
Giải tư
13485 - 45157 - 35203 - 55421 - 20247 - 75188 - 26929
Giải năm
1785
Giải sáu
4672 - 0685 - 3683
Giải bẩy
529
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 7

1 9 9 9
4
7
7

2
3 5 5 5 7 8
3

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 45,67,63,18,32,03,43,94,45,50,22,98,51,66,18,84,46,53
Giải đặc biệt
480645
Giải nhất
39467
Giải nhì
49863
Giải ba
44218 - 92932
Giải tư
37003 - 12243 - 75694 - 23545 - 91350 - 29622 - 89598
Giải năm
9251
Giải sáu
5166 - 5818 - 8484
Giải bẩy
846
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
8 8
2
2
3 5 5 6
0 1 3
3 6 7

4
4 8

Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa