Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 62,81,07,33,34,86,45,40,54,68,48,21,90,56,07,69,62,55
Giải đặc biệt
334862
Giải nhất
90381
Giải nhì
84007
Giải ba
85833 - 74034
Giải tư
02686 - 10945 - 15940 - 93754 - 79168 - 95848 - 63621
Giải năm
8590
Giải sáu
0256 - 1707 - 7169
Giải bẩy
262
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 7

1
3 4
0 5 8
4 5 6
2 2 8 9

1 6
0

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 52,54,67,28,42,04,41,92,89,97,32,05,54,42,73,05,30,37
Giải đặc biệt
401352
Giải nhất
07454
Giải nhì
35467
Giải ba
45328 - 04042
Giải tư
64004 - 02041 - 57092 - 15289 - 79997 - 14932 - 08605
Giải năm
0754
Giải sáu
0142 - 4173 - 7705
Giải bẩy
930
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 5

8
0 2 7
1 2 2
2 4 4
7
3
9
2 7

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 56,49,15,84,19,41,84,25,73,69,39,78,08,99,80,48,85,51
Giải đặc biệt
939656
Giải nhất
83849
Giải nhì
60015
Giải ba
30384 - 00319
Giải tư
00041 - 06184 - 97525 - 22273 - 44669 - 00039 - 40778
Giải năm
3708
Giải sáu
0299 - 0880 - 8548
Giải bẩy
885
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
5 9
5
9
1 8 9
1 6
9
3 8
0 4 4 5
9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 35,52,06,50,60,60,52,84,49,12,02,92,75,46,06,48,70,23
Giải đặc biệt
558635
Giải nhất
29452
Giải nhì
62506
Giải ba
21450 - 05560
Giải tư
69160 - 36952 - 40884 - 12049 - 84012 - 65102 - 94292
Giải năm
5075
Giải sáu
7746 - 3306 - 0348
Giải bẩy
570
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 6 6
2
3
5
6 8 9
0 2 2
0 0
0 5
4
2

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 53,65,52,76,56,91,24,87,00,42,58,11,96,93,86,82,45,71
Giải đặc biệt
866553
Giải nhất
64965
Giải nhì
04652
Giải ba
64076 - 84056
Giải tư
91491 - 60024 - 88887 - 87900 - 76942 - 70958 - 40411
Giải năm
0596
Giải sáu
1993 - 4286 - 8382
Giải bẩy
445
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1
4

2 5
2 3 6 8
5
1 6
2 6 7
1 3 6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 23,02,18,01,90,23,96,28,02,92,37,79,96,96,62,86,74,09
Giải đặc biệt
205223
Giải nhất
34702
Giải nhì
73018
Giải ba
45901 - 27390
Giải tư
13023 - 22896 - 62528 - 37302 - 10392 - 07037 - 33479
Giải năm
9496
Giải sáu
9696 - 2562 - 5586
Giải bẩy
274
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 2 9
8
3 3 8
7


2
4 9
6
0 2 6 6 6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 59,62,69,06,02,96,01,43,07,17,09,73,08,79,26,13,79,21
Giải đặc biệt
891159
Giải nhất
54262
Giải nhì
80869
Giải ba
28006 - 72502
Giải tư
08296 - 45501 - 98243 - 49707 - 75417 - 09409 - 92673
Giải năm
8408
Giải sáu
4479 - 4526 - 4013
Giải bẩy
179
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 6 7 8 9
3 7
1 6

3
9
2 9
3 9 9

6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 27,48,15,78,61,12,77,36,68,45,55,80,71,30,89,89,70,98
Giải đặc biệt
087427
Giải nhất
30748
Giải nhì
97015
Giải ba
31278 - 32261
Giải tư
57212 - 89377 - 68836 - 80268 - 25645 - 65255 - 08280
Giải năm
8871
Giải sáu
9330 - 5489 - 3889
Giải bẩy
870
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 5
7
0 6
5 8
5
1 8
0 1 7 8
0 9 9
8

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 56,81,09,70,40,80,64,21,04,50,48,55,64,35,10,35,80,89
Giải đặc biệt
341056
Giải nhất
03581
Giải nhì
56709
Giải ba
51070 - 15540
Giải tư
47580 - 59064 - 79121 - 03104 - 35950 - 63948 - 91555
Giải năm
7064
Giải sáu
9735 - 7610 - 9835
Giải bẩy
880
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 9
0
1
5 5
0 8
0 5 6
4 4
0
0 0 1 9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 88,73,71,52,52,61,39,76,56,17,77,86,43,66,83,93,94,80
Giải đặc biệt
519388
Giải nhất
65073
Giải nhì
05171
Giải ba
21152 - 53052
Giải tư
18061 - 14539 - 64476 - 43956 - 30917 - 10277 - 91586
Giải năm
2043
Giải sáu
5366 - 2283 - 4693
Giải bẩy
894
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7

9
3
2 2 6
1 6
1 3 6 7
0 3 6 8
3 4

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 67,62,25,45,28,81,54,01,70,61,26,34,23,57,10,05,31,85
Giải đặc biệt
726467
Giải nhất
99262
Giải nhì
87025
Giải ba
16245 - 32428
Giải tư
25381 - 28954 - 69801 - 61970 - 63861 - 40926 - 69134
Giải năm
4723
Giải sáu
1457 - 9410 - 9005
Giải bẩy
031
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5
0
3 5 6 8
1 4
5
4 7
1 2 7
0
1 5

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 48,19,99,74,50,19,87,69,51,21,20,60,48,98,40,04,53,22
Giải đặc biệt
566448
Giải nhất
47619
Giải nhì
10799
Giải ba
91774 - 95750
Giải tư
41419 - 19087 - 47269 - 24951 - 06121 - 05720 - 11860
Giải năm
7848
Giải sáu
6498 - 0440 - 9504
Giải bẩy
253
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
9 9
0 1 2

0 8 8
0 1 3
0 9
4
7
8 9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 65,16,33,79,96,13,35,86,73,72,40,11,32,12,77,23,34,48
Giải đặc biệt
132365
Giải nhất
16516
Giải nhì
81133
Giải ba
36779 - 11796
Giải tư
51313 - 84735 - 22586 - 16773 - 22572 - 56940 - 96611
Giải năm
5132
Giải sáu
9612 - 0877 - 2823
Giải bẩy
034
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 2 3 6
3
2 3 4 5
0 8

5
2 3 7 9
6
6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 45,48,26,23,84,62,64,32,18,03,13,64,53,31,71,22,52,99
Giải đặc biệt
770445
Giải nhất
48348
Giải nhì
87426
Giải ba
02423 - 72884
Giải tư
52562 - 09064 - 93132 - 70818 - 81503 - 21913 - 45164
Giải năm
9853
Giải sáu
2431 - 2471 - 2822
Giải bẩy
452
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3 8
2 3 6
1 2
5 8
2 3
2 4 4
1
4
9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 87,25,11,03,85,31,53,70,33,99,75,72,49,49,17,20,64,99
Giải đặc biệt
814287
Giải nhất
29525
Giải nhì
27611
Giải ba
04103 - 23985
Giải tư
93431 - 81153 - 40870 - 90533 - 50599 - 55875 - 12272
Giải năm
4249
Giải sáu
2849 - 4517 - 6220
Giải bẩy
964
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1 7
0 5
1 3
9 9
3
4
0 2 5
5 7
9 9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 40,02,45,95,56,93,34,62,13,22,06,95,91,40,72,33,79,67
Giải đặc biệt
181440
Giải nhất
42002
Giải nhì
37645
Giải ba
19295 - 19656
Giải tư
35393 - 48534 - 22262 - 90013 - 62922 - 14806 - 54695
Giải năm
9591
Giải sáu
0840 - 3472 - 2133
Giải bẩy
679
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 6
3
2
3 4
0 0 5
6
2 7
2 9

1 3 5 5

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 20,89,71,40,43,65,36,77,60,25,38,90,23,65,00,39,39,65
Giải đặc biệt
896120
Giải nhất
12189
Giải nhì
47571
Giải ba
51340 - 66743
Giải tư
32865 - 56336 - 65477 - 03160 - 63925 - 21438 - 21490
Giải năm
1223
Giải sáu
1065 - 0600 - 6539
Giải bẩy
239
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

0 3 5
6 8 9 9
0 3

0 5 5 5
1 7
9
0

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 05,06,51,26,97,91,00,68,92,67,93,08,27,98,01,50,88,46
Giải đặc biệt
714605
Giải nhất
66306
Giải nhì
37351
Giải ba
57126 - 06197
Giải tư
91191 - 39400 - 79968 - 67492 - 96767 - 32093 - 64208
Giải năm
1427
Giải sáu
5898 - 3101 - 9550
Giải bẩy
488
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 5 6 8

6 7

6
0 1
7 8

8
1 2 3 7 8

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 98,27,62,38,75,96,10,86,80,64,25,27,78,69,35,67,68,34
Giải đặc biệt
036398
Giải nhất
45027
Giải nhì
47762
Giải ba
50738 - 93375
Giải tư
59796 - 94210 - 47286 - 83380 - 36264 - 49325 - 96527
Giải năm
7878
Giải sáu
8569 - 2135 - 9567
Giải bẩy
368
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
5 7 7
4 5 8


2 4 7 8 9
5 8
0 6
6 8

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 81,16,30,96,45,14,63,44,73,42,98,44,63,47,50,46,88,96
Giải đặc biệt
381981
Giải nhất
83816
Giải nhì
01830
Giải ba
69096 - 93345
Giải tư
42614 - 83063 - 00344 - 35773 - 15742 - 60098 - 05444
Giải năm
8063
Giải sáu
9347 - 7950 - 8646
Giải bẩy
488
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4 6

0
2 4 4 5 6 7
0
3 3
3
1 8
6 6 8

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 30,75,43,27,06,61,04,51,27,28,96,34,53,54,40,00,30,35
Giải đặc biệt
355030
Giải nhất
34575
Giải nhì
85943
Giải ba
10827 - 48606
Giải tư
26261 - 99604 - 32851 - 77727 - 45828 - 80496 - 27634
Giải năm
2553
Giải sáu
3954 - 9040 - 2400
Giải bẩy
330
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4 6

7 7 8
0 0 4 5
0 3
1 3 4
1
5

6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 20,78,29,23,89,42,34,74,06,69,39,50,64,06,57,28,68,70
Giải đặc biệt
244720
Giải nhất
40378
Giải nhì
94429
Giải ba
20823 - 21989
Giải tư
15042 - 82534 - 68574 - 86106 - 94469 - 61939 - 59050
Giải năm
9464
Giải sáu
2606 - 9657 - 7928
Giải bẩy
368
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 6

0 3 8 9
4 9
2
0 7
4 8 9
0 4 8
9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 16,43,63,79,76,84,90,51,39,24,88,25,24,66,17,53,79,19
Giải đặc biệt
291616
Giải nhất
80343
Giải nhì
99463
Giải ba
33379 - 78976
Giải tư
14184 - 23790 - 34751 - 10439 - 44324 - 95788 - 14125
Giải năm
1124
Giải sáu
6166 - 6117 - 3153
Giải bẩy
279
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6 7 9
4 4 5
9
3
1 3
3 6
6 9 9
4 8
0

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 23,51,25,51,57,54,71,44,05,60,38,91,36,42,07,71,67,55
Giải đặc biệt
529523
Giải nhất
76051
Giải nhì
06025
Giải ba
42551 - 44857
Giải tư
90354 - 70971 - 89544 - 37505 - 06960 - 40238 - 27991
Giải năm
0536
Giải sáu
6042 - 2207 - 6971
Giải bẩy
167
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 7

3 5
6 8
2 4
1 1 4 5 7
0 7
1 1

1

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 73,24,71,23,89,43,04,79,38,15,70,57,04,24,67,14,59,07
Giải đặc biệt
591273
Giải nhất
61824
Giải nhì
69671
Giải ba
08123 - 43489
Giải tư
27943 - 95304 - 47479 - 77638 - 15015 - 16470 - 94957
Giải năm
0004
Giải sáu
3224 - 2967 - 2414
Giải bẩy
859
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 4 7
4 5
3 4 4
8
3
7 9
7
0 1 3 9
9

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 83,56,23,22,96,56,42,34,36,26,39,82,09,51,02,48,77,09
Giải đặc biệt
691383
Giải nhất
76256
Giải nhì
22023
Giải ba
67522 - 80596
Giải tư
77656 - 93942 - 02134 - 18736 - 67726 - 57839 - 90782
Giải năm
6009
Giải sáu
0651 - 3802 - 3148
Giải bẩy
977
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 9 9

2 3 6
4 6 9
2 8
1 6 6

7
2 3
6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 00,52,79,69,07,34,67,24,81,96,77,73,80,07,86,00,59,59
Giải đặc biệt
890900
Giải nhất
39752
Giải nhì
19479
Giải ba
38269 - 58807
Giải tư
92834 - 82767 - 83424 - 34281 - 67696 - 70577 - 01573
Giải năm
1580
Giải sáu
9107 - 9986 - 6100
Giải bẩy
959
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0 7 7

4
4

2 9 9
7 9
3 7 9
0 1 6
6

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 23,53,08,59,15,21,05,12,34,98,22,51,65,70,11,45,93,89
Giải đặc biệt
725223
Giải nhất
52453
Giải nhì
76908
Giải ba
46859 - 94815
Giải tư
76121 - 94005 - 51212 - 43134 - 54198 - 24222 - 84251
Giải năm
2165
Giải sáu
2770 - 1111 - 3745
Giải bẩy
193
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 8
1 2 5
1 2 3
4
5
1 3 9
5
0
9
3 8

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 81,46,93,80,38,45,04,60,08,68,84,59,37,46,54,97,19,72
Giải đặc biệt
339581
Giải nhất
14046
Giải nhì
29993
Giải ba
75680 - 75638
Giải tư
73645 - 77004 - 97960 - 00608 - 97768 - 18084 - 04059
Giải năm
4937
Giải sáu
5946 - 8454 - 1897
Giải bẩy
619
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 8
9

7 8
5 6 6
4 9
0 8
2
0 1 4
3 7

Kết quả xổ số Bình Định
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 08,00,68,20,10,97,88,68,50,63,96,39,17,58,52,81,51,00
Giải đặc biệt
253908
Giải nhất
97400
Giải nhì
88568
Giải ba
94120 - 42310
Giải tư
94797 - 87588 - 02668 - 16750 - 09763 - 32396 - 18839
Giải năm
0617
Giải sáu
5658 - 9452 - 3481
Giải bẩy
351
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0 8
0 7
0
9

0 1 2 8
3 8 8

1 8
6 7

Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa