Bấm vào đây để xem hướng dẫn sử dụng Thống kê tần suất kiểu ô hướng dẫn xem thống kê tần suất lô kiểu ô của kết quả xổ số miền Bắc
Bảng thống kê loto này giúp bạn theo dõi được tần suất xuất hiện của các cặp số loto một cách chi tiết nhất. Dựa trên các thông kê đó bạn có thể thống kê cặp số nào sắp ra và ra trong khoảng nào?.
Để xem thống kê trong giai đoạn nào bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày sao cho khoảng cách ngày giữa chúng không quá giới hạn ngày được xem, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy
Xem theo chiều dọc      Xem theo chiều ngang 
Chọn tỉnh/thành:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Hiện tại bạn đang tra cứu 100 lần mở thưởng. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP được tra cứu tối đa 100 lần mở thưởng. Khách thường tra cứu được tối đa 20 lần
Ngày\Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2023-09-21     1         1 1                               1                   1   1             1   1 1 1             1                 1         1 1                             1     1         1 1            
2023-09-14       1   1 1       1                             1         1                 1     1 1         1   1     1     1           1 1                     1   2                                              
2023-09-07                   1   1 1   1   1       1     2     1                           1   1                       1                             1           2 1 1                 1                          
2023-08-31 2       1                         1       1                   1     1   1                           1                                 1       1                       1   1 2   1                 1 1  
2023-08-24         1                       1 1         1   1         1 1 1     1 1             1           1                   1                           1   1 2               1                                
2023-08-17   1                   1           1           1           1                   1         1         1 2 1         1                 1                     2             1   1           1                
2023-08-10 1   1   1     1       1             1                             1 1   1           1   1                             1         1                     1 1     1     1     1                            
2023-08-03                         1                                       1     1     1         1               1     1 1     1         1     1 1     1                             1           2 1           1  
2023-07-27 1   2                     1         1     1 2                 1                               1               1                     1 1       1     1     1                                 1 1        
2023-07-20     2                   1   1                               1   1         1   1 1                         1       1     1     1     2                     1                             1       1      
2023-07-13       1   1 1 1         1           1       1 1                       2   1   1       1                   1               1                     1       1   1                                          
2023-07-06 1                 1                                 1 1       2           1 1 1 1 1   1         1 1                 1             1                                   1           1                    
2023-06-29 1   2   1       1           1           2     1   1                             1               1 1                                     1     1                                       1 1   1          
2023-06-22           1     1 1               1       2       1                                 1 1   1   1                   2                                         1           1                         2 1  
2023-06-15     1 1       1                       1         1               1     1                                               1   1       1 1               1   1                   1 1 1 1     1              
2023-06-08 1                   1 1     1                             2               1               1         1         2                               1                 1         1       1   1           1   1
2023-06-01       2   1                 1   1                                   1 1               1         1         1                             1     1               1 1           1         1             1 1
2023-05-25                   1     1             1     1               1   1                                   2 1   1                               1 1   2               1           1             1   1        
2023-05-18         1                     1         2     1 1           1             1     1                                   1 1                                 1 1   1   1                           1 1   1  
2023-05-11           1                 1         1   1 1     1       1 1       1 1           1           1                   1                               1                           1   1             1   1  
2023-05-04     1 1       1 1             1                   2             1                 1 1         1 1                   1       1               1                       2                     1            
2023-04-27   1       1   1 1               1               1   1       1           1           1   1           1                                       1 1             1               1 1 1                      
2023-04-20                           1     1 1       1   1     1                         1 1   1       3                             1       1                     1                                   1 1     1  
2023-04-13           1     1 1 1   1                       1   1     2     1         1       1               1                       1     2                                                   1     1            
2023-04-06         1     1             1                         3         1       1                                 1                               1 1             1       1   1         2           1         1
2023-03-30         1     1   1       1                                                   1 1   1               1                   1                                 2   1     1   1     1   1               1   1
2023-03-23 1                     1 1         1   1                     1         1                   2                 2   1         2                                     1         1   1         1              
2023-03-16     1   1       1   1                           1                               1               1   1     1                   1     1   1             1     1     2   1       1                        
2023-03-09   1   1             1                 1       1 1       1             1                           1                           1                           1 2   2   1   1     1                        
2023-03-02                                                                         1       2       1             1         1 1                 1     1               1 2                     1 1     1 1 1       1
2023-02-23   1       1   1                       1                                               1       1 2           1 1 1           1   1     1       1                   1             1   1                  
2023-02-16                         1   1             1                     1       1     1             1                   1 2     1   2       1                               1             1         1         1
2023-02-09           2     1                                                 1 1       1         1                 1 1         1 1                                 1   2 1       1   1                 1          
2023-02-02 1   1                             1       1       1         1             1       1     1                               1   1     1 2                       1           1               2              
2023-01-26         1   1 1             1                   1                 1   1           1             1   1 1         1       1         1                                                 1 1       1 1      
2023-01-19     1                             1 1     1     1     1                 1 1               1                           1 1 1 1             1                 2             1                   1        
2023-01-12             1                 1           1   1     1       2                     1     1               1             1   2                                   1   1   1 1 1                            
2023-01-05     2   1           1               1           1   1       1                 1 1 1 1                             1       1   1               1             1                 1                        
2022-12-29       1   1   1     1             1   1   1                                 2             2     1   1                                 2                               1   1         1                  
2022-12-22       1     1 1               1       1 1       2                         1                                   1       2 1         1                   1           1               1                   1
2022-12-15       1                               1       1     1         1           1               1                     1 1   1               1       1           3                       1 1           1      
2022-12-08 1   1                               1       1 1                                           1                 1   1 1 1 1     1                 1   1   1                 1     1   1                    
2022-12-01   1 1       1             1                             1       1   1     1 2         1       2                                                           1 1 1       1                             1  
2022-11-24             1                           2         1     1   1     1                     1 1       1         1       1 1                                                 2     1 1             1        
2022-11-17               1   1                   1   1                                   1 1     2         1   1           1 1 1                     1           1 1   1 1                                        
2022-11-10       2   1     1         1   1 1                       1                           1 1     1         1 1         1       2               1                                   1                        
2022-11-03                       2 1             1                       1       2       1   1         1 1   1 1                 1                   1         1                     1                           1
2022-10-27     1               1   1         1                                           1   1   1   1               1                   1   2           2                 1                   1       1   1      
2022-10-20       1             1         1     1   1                                   1 1             1         1     1   1 1             2     1     1                                             1 1          
2022-10-13                           1 1       1           1   1 1                         1                           1       1     2   1 2           1       1                             1   1                
2022-10-06   1 1         1           1             2                   1     1         1   1               1 1                     1       1   1                 1                 1                   1          
2022-09-29     1   1                     2           1 1 1                           1                       1 1   1     1                 1           1           1                     1               1     1  
2022-09-22                       1                 1 2   1   1 1           2               1   1                                         1                           1 1             2     1             1        
2022-09-15 1                 1                     1               1     1     1             1       1               2                   1                                     1     1           1         1 2   1
2022-09-08                         1 1 1   2                     1   1           1                               1             1 1     1                 1 1 1       1         1   1                              
2022-09-01                       1       1 1         1       1   1         1     1                         1       1   2   1                               1                         1 1 1               1        
2022-08-25 1       1           2     1     1               1     1                     1           1                   1                   1         1                         1 1                     1       1 1
2022-08-18   2             1 1         1                 1                   1                 1               1             1         1       1 1             1                                       2 1   1    
2022-08-11         1           1 1         1   1         1                                     1       2                     1     1               1                   1       1     1             1   1   1      
2022-08-04 1     1                               1                       1             1         1     1 2     2                     1 1     1       1         1                               1             1    
2022-07-28         1 1                   2             1   1       2                 1                     1       1                 1     1   1                         1                         1 1 1          
2022-07-21               1           1             1                   1       2                                     1 1           2               1     1         1         1   1   1             1           1  
2022-07-14 1               1         1                   2               1 1       1                           1     1     1       1               1       1 1 1         1                               1        
2022-07-07 1         1                 1