Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 61,12,88,64,57,51,42,12,21,71,50,42,60,01,40,63,55,17
Giải đặc biệt
434661
Giải nhất
61412
Giải nhì
00788
Giải ba
43064 - 87657
Giải tư
71551 - 08642 - 74012 - 58621 - 70271 - 55650 - 34642
Giải năm
7860
Giải sáu
9901 - 2040 - 5563
Giải bẩy
255
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2 2 7
1

0 2 2
0 1 5 7
0 1 3 4
1
8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 35,32,63,50,95,34,98,02,60,17,04,99,01,85,32,27,38,73
Giải đặc biệt
910035
Giải nhất
79932
Giải nhì
27463
Giải ba
36950 - 76595
Giải tư
34534 - 41598 - 56602 - 89860 - 60717 - 86104 - 21799
Giải năm
0701
Giải sáu
7385 - 0332 - 3627
Giải bẩy
738
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 4
7
7
2 2 4 5 8

0
0 3
3
5
5 8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 11,17,50,84,28,42,06,73,76,71,61,77,64,17,26,21,60,20
Giải đặc biệt
548111
Giải nhất
88217
Giải nhì
46550
Giải ba
03184 - 06228
Giải tư
73542 - 17206 - 17573 - 91276 - 41971 - 30861 - 35277
Giải năm
5464
Giải sáu
4417 - 9826 - 2521
Giải bẩy
260
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
1 7 7
0 1 6 8

2
0
0 1 4
1 3 6 7
4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 97,59,00,13,04,09,93,47,19,13,73,87,66,45,80,29,23,98
Giải đặc biệt
815897
Giải nhất
78759
Giải nhì
82600
Giải ba
63413 - 11204
Giải tư
21609 - 45093 - 22347 - 60819 - 01613 - 77673 - 13587
Giải năm
6166
Giải sáu
3545 - 7180 - 7029
Giải bẩy
823
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4 9
3 3 9
3 9

5 7
9
6
3
0 7
3 7 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 13,57,16,30,30,23,35,41,83,60,91,28,23,10,15,04,44,31
Giải đặc biệt
135513
Giải nhất
41657
Giải nhì
28916
Giải ba
22630 - 74030
Giải tư
51023 - 84135 - 59341 - 78683 - 62060 - 70291 - 92328
Giải năm
4823
Giải sáu
3210 - 2715 - 7404
Giải bẩy
444
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0 3 5 6
3 3 8
0 0 1 5
1 4
7
0

3
1

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 69,09,63,38,48,95,25,61,06,37,95,57,30,10,26,75,09,21
Giải đặc biệt
947869
Giải nhất
62109
Giải nhì
37663
Giải ba
73138 - 12748
Giải tư
52795 - 24525 - 27361 - 93906 - 89237 - 30695 - 50557
Giải năm
5330
Giải sáu
5910 - 1226 - 7875
Giải bẩy
909
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 9 9
0
1 5 6
0 7 8
8
7
1 3 9
5

5 5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 63,78,29,77,14,97,78,86,92,66,24,30,40,59,75,86,73,81
Giải đặc biệt
678163
Giải nhất
81578
Giải nhì
30129
Giải ba
89177 - 47014
Giải tư
68497 - 46078 - 40986 - 87192 - 93866 - 14124 - 06630
Giải năm
3740
Giải sáu
9159 - 4575 - 2386
Giải bẩy
873
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
4 9
0
0
9
3 6
3 5 7 8 8
1 6 6
2 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 94,90,24,11,37,14,62,53,20,02,87,39,82,14,32,15,34,51
Giải đặc biệt
656294
Giải nhất
04690
Giải nhì
86124
Giải ba
32611 - 45737
Giải tư
87714 - 18662 - 88853 - 73520 - 42302 - 15887 - 74639
Giải năm
7182
Giải sáu
7214 - 5132 - 1115
Giải bẩy
034
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1 4 4 5
0 4
2 4 7 9

1 3
2

2 7
0 4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 12,53,72,04,27,48,01,26,16,49,89,83,28,16,63,39,58,36
Giải đặc biệt
123212
Giải nhất
92153
Giải nhì
04072
Giải ba
07504 - 51527
Giải tư
10848 - 85401 - 01326 - 52116 - 58949 - 92489 - 55083
Giải năm
1328
Giải sáu
1016 - 5063 - 1939
Giải bẩy
858
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4
2 6 6
6 7 8
6 9
8 9
3 8
3
2
3 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 41,03,43,40,40,66,41,33,98,05,01,56,82,43,22,68,08,53
Giải đặc biệt
200341
Giải nhất
70003
Giải nhì
53643
Giải ba
98340 - 39540
Giải tư
55566 - 54841 - 93533 - 69898 - 87005 - 72201 - 39856
Giải năm
3982
Giải sáu
0943 - 8122 - 3068
Giải bẩy
708
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3 5 8

2
3
0 0 1 1 3 3
3 6
6 8

2
8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 30,21,23,85,62,10,51,90,59,57,47,01,52,44,39,15,62,62
Giải đặc biệt
397330
Giải nhất
11221
Giải nhì
12123
Giải ba
17685 - 49162
Giải tư
15410 - 33051 - 21890 - 05259 - 57557 - 29947 - 81201
Giải năm
3252
Giải sáu
3544 - 7739 - 0715
Giải bẩy
162
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0 5
1 3
0 9
4 7
1 2 7 9
2 2 2

5
0

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 64,60,79,30,32,10,06,52,84,54,16,46,78,69,63,29,53,49
Giải đặc biệt
721764
Giải nhất
48860
Giải nhì
71779
Giải ba
38330 - 52132
Giải tư
34910 - 56306 - 70652 - 17884 - 40254 - 85716 - 25946
Giải năm
5078
Giải sáu
2969 - 3063 - 0429
Giải bẩy
753
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0 6
9
0 2
6 9
2 3 4
0 3 4 9
8 9
4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 61,06,23,02,56,08,85,85,31,19,16,07,66,11,96,42,86,96
Giải đặc biệt
898861
Giải nhất
11306
Giải nhì
91023
Giải ba
93602 - 94256
Giải tư
19208 - 99685 - 40585 - 01531 - 04819 - 58716 - 63807
Giải năm
8766
Giải sáu
0911 - 2196 - 1042
Giải bẩy
786
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 6 7 8
1 6 9
3
1
2
6
1 6

5 5 6
6 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 96,52,83,78,26,43,79,87,07,89,34,79,80,44,61,14,32,76
Giải đặc biệt
777096
Giải nhất
97052
Giải nhì
62083
Giải ba
39478 - 18326
Giải tư
31143 - 53479 - 19687 - 03807 - 47489 - 64534 - 91779
Giải năm
1980
Giải sáu
0344 - 8761 - 8314
Giải bẩy
932
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
4
6
2 4
3 4
2
1
6 8 9 9
0 3 7 9
6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 39,26,39,21,65,56,68,45,87,74,17,48,87,63,31,42,16,54
Giải đặc biệt
560539
Giải nhất
73826
Giải nhì
12239
Giải ba
28321 - 38365
Giải tư
44056 - 00468 - 77245 - 52787 - 46474 - 17417 - 13748
Giải năm
2387
Giải sáu
1163 - 7231 - 6442
Giải bẩy
416
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6 7
1 6
1 9 9
2 5 8
4 6
3 5 8
4
7 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 87,22,77,57,60,31,86,11,30,63,45,88,68,52,64,96,00,46
Giải đặc biệt
029287
Giải nhất
21622
Giải nhì
07777
Giải ba
70657 - 79160
Giải tư
27131 - 37986 - 05911 - 07630 - 49363 - 41445 - 73988
Giải năm
3768
Giải sáu
2152 - 0164 - 3596
Giải bẩy
100
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1
2
0 1
5 6
2 7
0 3 4 8
7
6 7 8
6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 10,13,92,51,63,62,47,54,92,57,49,03,26,93,88,16,16,16
Giải đặc biệt
608610
Giải nhất
31513
Giải nhì
41892
Giải ba
02751 - 86763
Giải tư
79462 - 55647 - 97354 - 50492 - 22857 - 76349 - 05303
Giải năm
1626
Giải sáu
0293 - 6388 - 9516
Giải bẩy
716
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0 3 6 6 6
6

7 9
1 4 7
2 3

8
2 2 3

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 11,27,28,46,47,51,26,06,38,88,68,33,37,48,36,75,49,73
Giải đặc biệt
678511
Giải nhất
41827
Giải nhì
65328
Giải ba
05946 - 24847
Giải tư
53751 - 11326 - 50706 - 41238 - 24388 - 29068 - 71433
Giải năm
2937
Giải sáu
9448 - 7836 - 0175
Giải bẩy
549
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
1
6 7 8
3 6 7 8
6 7 8 9
1
8
3 5
8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 11,73,62,01,34,68,65,07,28,48,12,62,64,55,25,93,91,06
Giải đặc biệt
288311
Giải nhất
40473
Giải nhì
45462
Giải ba
93401 - 13234
Giải tư
02268 - 79165 - 83107 - 88528 - 53748 - 23612 - 70762
Giải năm
5164
Giải sáu
8055 - 6925 - 5293
Giải bẩy
391
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 6 7
1 2
5 8
4
8
5
2 2 4 5 8
3

1 3

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 70,64,06,53,86,50,39,65,46,36,87,75,46,66,64,25,97,37
Giải đặc biệt
581170
Giải nhất
03264
Giải nhì
66106
Giải ba
61353 - 85386
Giải tư
31150 - 86439 - 17965 - 36646 - 63136 - 73987 - 68775
Giải năm
6646
Giải sáu
5866 - 4364 - 8925
Giải bẩy
697
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

5
6 7 9
6 6
0 3
4 4 5 6
0 5
6 7
7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 68,79,71,93,94,96,71,42,41,02,34,11,16,39,40,38,59,26
Giải đặc biệt
248868
Giải nhất
27379
Giải nhì
90971
Giải ba
16793 - 27194
Giải tư
02896 - 80971 - 30242 - 20341 - 12702 - 94534 - 80911
Giải năm
7216
Giải sáu
5439 - 8140 - 1838
Giải bẩy
159
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1 6
6
4 8 9
0 1 2
9
8
1 1 9

3 4 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 68,32,77,54,68,33,64,83,36,68,05,94,39,44,07,93,56,14
Giải đặc biệt
567668
Giải nhất
84732
Giải nhì
33277
Giải ba
18754 - 38768
Giải tư
33733 - 93464 - 32783 - 58636 - 34368 - 06105 - 27494
Giải năm
5339
Giải sáu
3144 - 5907 - 4393
Giải bẩy
156
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 7
4

2 3 6 9
4
4 6
4 8 8 8
7
3
3 4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 55,50,77,02,67,00,44,47,22,04,70,31,72,34,79,86,72,04
Giải đặc biệt
860355
Giải nhất
30950
Giải nhì
62277
Giải ba
98702 - 07267
Giải tư
93400 - 22344 - 28447 - 34422 - 76804 - 61070 - 88131
Giải năm
5272
Giải sáu
7534 - 4379 - 4086
Giải bẩy
772
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 4 4

2
1 4
4 7
0 5
7
0 2 2 7 9
6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 96,55,32,68,29,58,06,93,11,12,34,47,97,23,27,88,15,44
Giải đặc biệt
625596
Giải nhất
00055
Giải nhì
99732
Giải ba
05368 - 00829
Giải tư
10258 - 92006 - 11193 - 37211 - 92212 - 63434 - 04247
Giải năm
9297
Giải sáu
1223 - 6527 - 5288
Giải bẩy
915
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
1 2 5
3 7 9
2 4
4 7
5 8
8

8
3 6 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 78,83,34,12,65,21,69,76,97,60,98,26,44,18,04,97,22,21
Giải đặc biệt
163178
Giải nhất
47583
Giải nhì
13734
Giải ba
09512 - 27065
Giải tư
13121 - 18069 - 10076 - 48697 - 96660 - 54498 - 02626
Giải năm
3944
Giải sáu
8018 - 4104 - 5097
Giải bẩy
822
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2 8
1 1 2 6
4
4

0 5 9
6 8
3
7 7 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 31 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 13,17,90,58,04,52,47,51,35,64,57,12,00,17,10,54,33,69
Giải đặc biệt
734813
Giải nhất
29117
Giải nhì
80590
Giải ba
65458 - 09404
Giải tư
57152 - 39247 - 83251 - 68935 - 13164 - 97257 - 14012
Giải năm
4100
Giải sáu
1617 - 2810 - 5954
Giải bẩy
033
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4
0 2 3 7 7

3 5
7
1 2 4 7 8
4 9


0

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 66,18,66,19,51,67,97,48,00,90,44,53,91,13,43,67,70,60
Giải đặc biệt
450166
Giải nhất
69618
Giải nhì
44166
Giải ba
73919 - 32251
Giải tư
51067 - 14697 - 30748 - 91200 - 76590 - 36644 - 57353
Giải năm
3791
Giải sáu
5113 - 0043 - 8767
Giải bẩy
270
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
3 8 9


3 4 8
1 3
0 6 6 7 7
0

0 1 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 76,71,97,14,87,98,30,12,21,72,03,72,37,15,14,51,24,21
Giải đặc biệt
004976
Giải nhất
43971
Giải nhì
42297
Giải ba
28514 - 71387
Giải tư
02598 - 38430 - 72112 - 78721 - 79972 - 34803 - 30672
Giải năm
3637
Giải sáu
0615 - 9514 - 3751
Giải bẩy
424
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2 4 4 5
1 1 4
0 7

1

1 2 2 6
7
7 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 51,74,17,73,68,88,70,54,63,40,64,86,46,92,06,90,81,63
Giải đặc biệt
171751
Giải nhất
72674
Giải nhì
10417
Giải ba
84473 - 01768
Giải tư
37688 - 90870 - 10654 - 23263 - 23540 - 36164 - 75686
Giải năm
6546
Giải sáu
3892 - 9206 - 6990
Giải bẩy
781
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
7


0 6
1 4
3 3 4 8
0 3 4
1 6 8
0 2

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 02,31,55,60,89,88,61,35,79,05,94,30,01,75,43,57,05,63
Giải đặc biệt
617002
Giải nhất
11931
Giải nhì
53855
Giải ba
18060 - 41089
Giải tư
24188 - 61461 - 68435 - 32079 - 88705 - 58694 - 84330
Giải năm
6301
Giải sáu
1075 - 6643 - 7557
Giải bẩy
505
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 5 5


0 1 5
3
5 7
0 1 3
5 9
8 9
4

Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa