Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 93,54,19,32,74,57,20,95,99,97,57,79,24,44,33,16,44,64
Giải đặc biệt
166893
Giải nhất
71254
Giải nhì
47619
Giải ba
18132 - 36574
Giải tư
56957 - 65820 - 63895 - 01399 - 63697 - 37257 - 50979
Giải năm
5424
Giải sáu
1244 - 6733 - 8516
Giải bẩy
644
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6 9
0 4
2 3
4 4
4 7 7
4
4 9

3 5 7 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 68,86,28,58,27,07,85,03,16,91,71,36,86,96,32,24,74,62
Giải đặc biệt
827568
Giải nhất
77386
Giải nhì
98928
Giải ba
69058 - 99727
Giải tư
14507 - 12485 - 91103 - 70216 - 57291 - 11771 - 25836
Giải năm
9086
Giải sáu
3796 - 7432 - 4024
Giải bẩy
274
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 7
6
4 7 8
2 6

8
2 8
1 4
5 6 6
1 6

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 02,25,60,74,83,29,30,12,28,40,78,49,72,35,47,44,80,16
Giải đặc biệt
079202
Giải nhất
26825
Giải nhì
54460
Giải ba
08874 - 65583
Giải tư
88829 - 03930 - 33412 - 51828 - 15840 - 00578 - 71049
Giải năm
0672
Giải sáu
6335 - 3847 - 7244
Giải bẩy
880
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2 6
5 8 9
0 5
0 4 7 9

0
2 4 8
0 3

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 72,22,04,59,02,18,24,16,92,43,13,55,57,63,25,64,02,02
Giải đặc biệt
329272
Giải nhất
53722
Giải nhì
64404
Giải ba
02459 - 20402
Giải tư
95718 - 63324 - 19816 - 85492 - 86843 - 12013 - 66155
Giải năm
7657
Giải sáu
1163 - 7825 - 0964
Giải bẩy
102
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2 2 4
3 6 8
2 4 5

3
5 7 9
3 4
2

2

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 30 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 46,78,69,12,65,52,64,04,13,35,48,45,99,39,26,25,93,66
Giải đặc biệt
858546
Giải nhất
45978
Giải nhì
58669
Giải ba
44812 - 44665
Giải tư
04052 - 55564 - 27104 - 25813 - 29335 - 40748 - 80445
Giải năm
8699
Giải sáu
8739 - 8926 - 9825
Giải bẩy
793
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2 3
5 6
5 9
5 6 8
2
4 5 6 9
8

3 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 23 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 24,14,23,13,60,75,11,53,52,00,57,21,15,80,59,47,93,86
Giải đặc biệt
229524
Giải nhất
97614
Giải nhì
50223
Giải ba
68813 - 01260
Giải tư
05975 - 23611 - 11753 - 52652 - 35000 - 05557 - 58421
Giải năm
4915
Giải sáu
5480 - 1559 - 0147
Giải bẩy
793
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1 3 4 5
1 3 4

7
2 3 7 9
0
5
0 6
3

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 16 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 40,52,27,54,26,02,60,32,93,99,41,12,66,14,96,78,70,69
Giải đặc biệt
481340
Giải nhất
65052
Giải nhì
59327
Giải ba
26554 - 28626
Giải tư
04302 - 00160 - 45832 - 00093 - 77299 - 34141 - 53512
Giải năm
1766
Giải sáu
3614 - 7096 - 2778
Giải bẩy
370
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2 4
6 7
2
0 1
2 4
0 6 9
0 8

3 6 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 09 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 87,89,72,11,07,78,49,74,78,96,74,97,92,26,53,72,21,99
Giải đặc biệt
865487
Giải nhất
92289
Giải nhì
48972
Giải ba
98311 - 38907
Giải tư
64778 - 38249 - 02674 - 63478 - 80496 - 65174 - 90197
Giải năm
9192
Giải sáu
2626 - 4653 - 6672
Giải bẩy
621
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1
1 6

9
3

2 2 4 4 8 8
7 9
2 6 7 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 02 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 58,53,50,50,35,37,03,57,32,14,18,97,84,10,46,20,36,23
Giải đặc biệt
896358
Giải nhất
39653
Giải nhì
51950
Giải ba
31450 - 75835
Giải tư
97537 - 47003 - 51057 - 29032 - 87014 - 25818 - 97097
Giải năm
2484
Giải sáu
2110 - 1246 - 8020
Giải bẩy
736
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0 4 8
0 3
2 5 6 7
6
0 0 3 7 8


4
7

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 26 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 55,48,88,06,09,30,11,78,53,96,40,84,69,49,62,92,48,85
Giải đặc biệt
416255
Giải nhất
31748
Giải nhì
34688
Giải ba
74806 - 23309
Giải tư
64430 - 04211 - 39578 - 06453 - 37896 - 86940 - 93784
Giải năm
8969
Giải sáu
2049 - 1062 - 4092
Giải bẩy
748
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 9
1

0
0 8 8 9
3 5
2 9
8
4 5 8
2 6

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 61,67,78,95,63,41,02,31,33,51,11,23,92,19,36,48,12,65
Giải đặc biệt
439461
Giải nhất
32867
Giải nhì
80378
Giải ba
10095 - 02863
Giải tư
43441 - 22902 - 68831 - 60733 - 42451 - 00811 - 35223
Giải năm
0792
Giải sáu
7219 - 6236 - 1048
Giải bẩy
512
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1 2 9
3
1 3 6
1 8
1
1 3 5 7
8

2 5

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 94,57,21,30,07,80,61,65,32,34,80,64,47,20,59,40,14,01
Giải đặc biệt
384394
Giải nhất
72357
Giải nhì
23221
Giải ba
83530 - 00007
Giải tư
18080 - 71361 - 98965 - 06932 - 92434 - 86680 - 96764
Giải năm
4547
Giải sáu
4020 - 9859 - 5540
Giải bẩy
014
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 7
4
0 1
0 2 4
0 7
7 9
1 4 5

0 0
4

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 33,30,60,69,60,65,32,68,38,81,79,23,97,26,04,65,08,63
Giải đặc biệt
695133
Giải nhất
95530
Giải nhì
67360
Giải ba
99069 - 74460
Giải tư
03165 - 32032 - 93868 - 59538 - 57781 - 42879 - 34923
Giải năm
4897
Giải sáu
9926 - 3704 - 3165
Giải bẩy
808
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 8

3 6
0 2 3 8


0 0 3 5 5 8 9
9
1
7

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 45,04,68,30,44,39,81,16,98,09,64,22,97,08,30,23,69,31
Giải đặc biệt
429745
Giải nhất
38304
Giải nhì
45068
Giải ba
59130 - 45444
Giải tư
56939 - 20881 - 35416 - 37398 - 30109 - 35564 - 14422
Giải năm
6797
Giải sáu
7008 - 3230 - 5423
Giải bẩy
569
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 8 9
6
2 3
0 0 1 9
4 5

4 8 9

1
7 8

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 95,72,89,72,52,58,54,53,25,34,71,33,37,93,65,97,69,92
Giải đặc biệt
454795
Giải nhất
14272
Giải nhì
19789
Giải ba
54872 - 55552
Giải tư
70958 - 72554 - 26353 - 36225 - 40734 - 29371 - 04133
Giải năm
9037
Giải sáu
9893 - 3165 - 8997
Giải bẩy
469
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


5
3 4 7

2 3 4 8
5 9
1 2 2
9
2 3 5 7

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 09,41,19,58,50,02,01,73,81,43,53,23,60,04,49,63,77,86
Giải đặc biệt
608509
Giải nhất
99641
Giải nhì
59219
Giải ba
29058 - 71350
Giải tư
16302 - 43101 - 05173 - 56981 - 12443 - 12853 - 44723
Giải năm
3360
Giải sáu
1104 - 3249 - 3063
Giải bẩy
977
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 4 9
9
3

1 3 9
0 3 8
0 3
3 7
1 6

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 59,53,64,17,02,82,40,48,06,86,03,88,93,71,18,01,33,56
Giải đặc biệt
283959
Giải nhất
53753
Giải nhì
68864
Giải ba
12717 - 46602
Giải tư
22282 - 88740 - 26648 - 29306 - 44686 - 21503 - 55988
Giải năm
7793
Giải sáu
7471 - 0118 - 6701
Giải bẩy
933
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 3 6
7 8

3
0 8
3 6 9
4
1
2 6 8
3

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 31 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 21,67,58,10,35,79,96,09,85,34,78,23,87,44,03,86,51,91
Giải đặc biệt
839121
Giải nhất
25367
Giải nhì
99058
Giải ba
49510 - 39535
Giải tư
02979 - 06496 - 02309 - 29585 - 36834 - 83878 - 78623
Giải năm
2187
Giải sáu
3044 - 6803 - 4086
Giải bẩy
651
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 9
0
1 3
4 5
4
1 8
7
8 9
5 6 7
1 6

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 82,53,97,69,92,29,58,53,90,92,42,12,65,43,75,25,98,15
Giải đặc biệt
004582
Giải nhất
74053
Giải nhì
60997
Giải ba
57269 - 85192
Giải tư
88029 - 28858 - 91353 - 92090 - 39292 - 81742 - 05712
Giải năm
1865
Giải sáu
5143 - 8775 - 6125
Giải bẩy
998
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 5
5 9

2 3
3 3 8
5 9
5
2
0 2 2 7 8

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 23,05,79,52,85,24,12,25,22,41,76,89,42,19,63,88,51,21
Giải đặc biệt
199323
Giải nhất
78805
Giải nhì
99979
Giải ba
07952 - 97585
Giải tư
87824 - 53912 - 44425 - 77022 - 52341 - 00376 - 81289
Giải năm
9342
Giải sáu
8719 - 4563 - 3888
Giải bẩy
251
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2 9
1 2 3 4 5

1 2
1 2
3
6 9
5 8 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 19,68,68,83,97,22,60,10,44,87,72,74,11,40,38,69,90,44
Giải đặc biệt
383219
Giải nhất
23768
Giải nhì
69168
Giải ba
71183 - 54497
Giải tư
85622 - 93560 - 58810 - 17744 - 20087 - 03472 - 30674
Giải năm
7611
Giải sáu
7340 - 4538 - 9469
Giải bẩy
290
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 1 9
2
8
0 4 4

0 8 8 9
2 4
3 7
0 7

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 70,75,66,96,39,90,65,66,18,73,28,27,42,99,13,05,44,00
Giải đặc biệt
803670
Giải nhất
43375
Giải nhì
80566
Giải ba
85496 - 17439
Giải tư
07490 - 84765 - 48066 - 63918 - 02173 - 56328 - 35627
Giải năm
2942
Giải sáu
2399 - 3113 - 7705
Giải bẩy
144
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5
3 8
7 8
9
2 4

5 6 6
0 3 5

0 6 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 26 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 40,66,28,07,40,59,39,92,24,48,07,89,09,05,18,39,23,79
Giải đặc biệt
173140
Giải nhất
27166
Giải nhì
46628
Giải ba
38607 - 47940
Giải tư
57459 - 51139 - 43392 - 20024 - 09048 - 20707 - 14189
Giải năm
7609
Giải sáu
9805 - 9518 - 3339
Giải bẩy
123
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 7 7 9
8
3 4 8
9 9
0 0 8
9
6
9
9
2

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 15,19,98,72,26,83,73,08,36,77,88,28,42,54,45,49,31,44
Giải đặc biệt
648615
Giải nhất
43819
Giải nhì
81798
Giải ba
92772 - 37226
Giải tư
25383 - 61773 - 28908 - 59736 - 74977 - 58088 - 08628
Giải năm
2942
Giải sáu
1354 - 6345 - 1549
Giải bẩy
531
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
5 9
6 8
1 6
2 4 5 9
4

2 3 7
3 8
8

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 23,97,89,55,40,23,83,57,91,57,25,55,74,24,75,37,26,77
Giải đặc biệt
693423
Giải nhất
67297
Giải nhì
55089
Giải ba
85655 - 71140
Giải tư
32823 - 46283 - 92457 - 74191 - 02757 - 36725 - 26355
Giải năm
6874
Giải sáu
4924 - 7575 - 3437
Giải bẩy
826
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


3 3 4 5 6
7
0
5 5 7 7

4 5 7
3 9
1 7

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 02,56,89,94,85,18,40,95,06,05,27,80,28,80,54,75,32,73
Giải đặc biệt
840202
Giải nhất
99056
Giải nhì
57689
Giải ba
66294 - 13685
Giải tư
15918 - 74740 - 57795 - 05206 - 19905 - 85627 - 86880
Giải năm
1828
Giải sáu
6080 - 6654 - 1875
Giải bẩy
132
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5 6
8
7 8
2
0
4 6

3 5
0 0 5 9
4 5

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 94,92,22,03,22,68,90,48,46,70,07,37,26,15,57,35,03,83
Giải đặc biệt
496694
Giải nhất
72092
Giải nhì
08622
Giải ba
04003 - 99122
Giải tư
00668 - 66990 - 36948 - 38646 - 58570 - 04407 - 97637
Giải năm
5126
Giải sáu
2915 - 9757 - 0435
Giải bẩy
803
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 3 7
5
2 2 6
5 7
6 8
7
8
0
3
0 2 4

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 20,61,01,12,37,98,17,37,96,91,73,61,13,57,22,14,23,93
Giải đặc biệt
113420
Giải nhất
19261
Giải nhì
99101
Giải ba
77412 - 14337
Giải tư
13098 - 48817 - 38637 - 03096 - 99991 - 03673 - 18861
Giải năm
4213
Giải sáu
9857 - 4322 - 4014
Giải bẩy
023
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2 3 4 7
0 2 3
7 7

7
1 1
3

1 3 6 8

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 41,56,86,35,51,07,19,66,33,70,20,90,32,16,08,36,16,60
Giải đặc biệt
916741
Giải nhất
26156
Giải nhì
92186
Giải ba
74935 - 44651
Giải tư
77007 - 51519 - 79566 - 53033 - 86070 - 14520 - 60990
Giải năm
9432
Giải sáu
7316 - 2508 - 9036
Giải bẩy
216
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 8
6 6 9
0
2 3 5 6
1
1 6
0 6
0
6
0

Kết quả xổ số Sóc Trăng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 26,95,10,35,04,27,67,70,05,74,72,08,88,59,78,28,87,89
Giải đặc biệt
286126
Giải nhất
73595
Giải nhì
80310
Giải ba
84935 - 09304
Giải tư
74527 - 10867 - 43170 - 79005 - 66974 - 50972 - 57308
Giải năm
8188
Giải sáu
4059 - 0478 - 7228
Giải bẩy
687
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 8
0
6 7 8
5

9
7
0 2 4 8
7 8 9
5

Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa