Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 24 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 18,33,02,93,61,56,97,16,12,50,90,36,67,79,66,66,90,00
Giải đặc biệt
298118
Giải nhất
64733
Giải nhì
52902
Giải ba
90293 - 86361
Giải tư
27256 - 83197 - 61316 - 32812 - 95350 - 22790 - 38736
Giải năm
7767
Giải sáu
6679 - 1366 - 7466
Giải bẩy
590
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2
2 6 8

3 6

0 6
1 6 6 7
9

0 0 3 7

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 40,93,73,96,72,80,19,57,94,64,29,85,23,81,15,34,91,64
Giải đặc biệt
169440
Giải nhất
70793
Giải nhì
88273
Giải ba
49996 - 40972
Giải tư
62580 - 31419 - 87457 - 02594 - 90464 - 96529 - 31285
Giải năm
2123
Giải sáu
0181 - 2515 - 1734
Giải bẩy
591
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5 9
3 9
4
0
7
4 4
2 3
0 1 5
1 3 4 6

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 03,31,50,38,58,28,21,71,23,08,81,16,54,54,04,86,06,70
Giải đặc biệt
942403
Giải nhất
24931
Giải nhì
33550
Giải ba
01238 - 47758
Giải tư
19128 - 97221 - 45971 - 45823 - 31708 - 66981 - 66216
Giải năm
9754
Giải sáu
0854 - 7504 - 0586
Giải bẩy
306
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 6 8
6
1 3 8
1 8

0 4 4 8

0 1
1 6

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 17,95,67,41,50,83,34,73,30,65,47,87,89,82,32,41,93,69
Giải đặc biệt
197817
Giải nhất
36595
Giải nhì
83367
Giải ba
47741 - 94850
Giải tư
75983 - 99834 - 22273 - 63730 - 22165 - 41547 - 83987
Giải năm
2889
Giải sáu
5782 - 0632 - 0841
Giải bẩy
293
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7

0 2 4
1 1 7
0
5 7 9
3
2 3 7 9
3 5

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 27 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 98,91,23,96,13,18,05,17,82,43,61,02,53,25,90,88,45,94
Giải đặc biệt
966698
Giải nhất
57891
Giải nhì
41423
Giải ba
57896 - 38413
Giải tư
76218 - 45805 - 86717 - 77482 - 16543 - 74461 - 54602
Giải năm
8253
Giải sáu
2025 - 9890 - 5588
Giải bẩy
645
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5
3 7 8
3 5

3 5
3
1

2 8
0 1 4 6 8

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 20 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 43,46,53,13,06,96,29,34,63,97,59,21,95,12,33,07,50,07
Giải đặc biệt
651943
Giải nhất
45846
Giải nhì
44753
Giải ba
46913 - 76006
Giải tư
69296 - 44729 - 41434 - 63463 - 06997 - 81859 - 00921
Giải năm
4195
Giải sáu
7912 - 8533 - 8807
Giải bẩy
350
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7 7
2 3
1 9
3 4
3 6
0 3 9
3


5 6 7

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 13 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 74,08,28,95,19,16,61,80,18,20,50,55,84,54,86,04,54,52
Giải đặc biệt
854374
Giải nhất
46708
Giải nhì
99228
Giải ba
03295 - 53019
Giải tư
58616 - 76161 - 29580 - 46818 - 08820 - 65150 - 81355
Giải năm
5784
Giải sáu
0554 - 0986 - 4604
Giải bẩy
354
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 8
6 8 9
0 8


0 2 4 4 5
1
4
0 4 6
5

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 06 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 09,42,37,92,13,98,47,02,29,42,73,57,67,02,59,98,74,50
Giải đặc biệt
299709
Giải nhất
60442
Giải nhì
67737
Giải ba
07792 - 09513
Giải tư
19298 - 50247 - 20702 - 93329 - 53542 - 80173 - 26657
Giải năm
7767
Giải sáu
6502 - 0359 - 5198
Giải bẩy
574
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2 9
3
9
7
2 2 7
0 7 9
7
3 4

2 8 8

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 78,79,03,63,40,23,77,69,83,10,16,35,75,05,62,34,30,85
Giải đặc biệt
228478
Giải nhất
02679
Giải nhì
07503
Giải ba
80863 - 30740
Giải tư
72323 - 63277 - 48669 - 58783 - 49210 - 06316 - 07735
Giải năm
2175
Giải sáu
4905 - 7462 - 7034
Giải bẩy
930
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5
0 6
3
0 4 5
0

2 3 9
5 7 8 9
3 5

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 44,41,57,52,24,35,05,25,40,93,57,05,72,93,33,88,57,13
Giải đặc biệt
564844
Giải nhất
36341
Giải nhì
27457
Giải ba
49852 - 62424
Giải tư
20935 - 40005 - 10125 - 32340 - 14893 - 38057 - 97505
Giải năm
8772
Giải sáu
8793 - 0433 - 6188
Giải bẩy
657
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 5
3
4 5
3 5
0 1 4
2 7 7 7

2
8
3 3

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 12,07,43,34,30,37,11,95,20,68,84,91,53,31,83,10,03,73
Giải đặc biệt
302212
Giải nhất
49707
Giải nhì
26943
Giải ba
90334 - 39430
Giải tư
75337 - 00311 - 08895 - 50920 - 50568 - 87984 - 33291
Giải năm
4953
Giải sáu
8931 - 6183 - 2610
Giải bẩy
103
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 7
0 1 2
0
0 1 4 7
3
3
8
3
3 4
1 5

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 36,88,88,18,72,09,62,28,14,59,30,57,31,42,47,90,96,59
Giải đặc biệt
676636
Giải nhất
72688
Giải nhì
60188
Giải ba
95518 - 23072
Giải tư
67809 - 55262 - 11628 - 65814 - 44459 - 31430 - 14357
Giải năm
5331
Giải sáu
5442 - 8947 - 9990
Giải bẩy
696
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
4 8
8
0 1 6
2 7
7 9 9
2
2
8 8
0 6

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 49,42,93,58,13,32,94,42,20,38,74,26,70,56,97,51,60,30
Giải đặc biệt
690449
Giải nhất
84142
Giải nhì
46693
Giải ba
76258 - 51013
Giải tư
25632 - 95294 - 36542 - 60320 - 72538 - 80774 - 16326
Giải năm
3070
Giải sáu
4756 - 4097 - 8351
Giải bẩy
560
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
0 6
0 2 8
2 2 9
1 6 8
0
0 4

3 4 7

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 88,58,44,22,43,17,48,41,92,19,19,04,15,99,38,51,60,60
Giải đặc biệt
318888
Giải nhất
78858
Giải nhì
87344
Giải ba
49722 - 16643
Giải tư
50117 - 69148 - 13041 - 34392 - 73319 - 66519 - 15304
Giải năm
1715
Giải sáu
6299 - 3938 - 1751
Giải bẩy
360
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
5 7 9 9
2
8
1 3 4 8
1 8
0 0

8
2 9

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 39,26,31,82,17,60,00,07,36,27,95,55,41,40,22,78,56,26
Giải đặc biệt
760439
Giải nhất
12526
Giải nhì
00331
Giải ba
46082 - 87917
Giải tư
02660 - 98600 - 91507 - 70136 - 89427 - 36695 - 23755
Giải năm
1141
Giải sáu
0940 - 4122 - 1978
Giải bẩy
156
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 7
7
2 6 6 7
1 6 9
0 1
5 6
0
8
2
5

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 57,98,40,97,29,63,45,96,16,13,65,76,54,21,81,73,72,70
Giải đặc biệt
723057
Giải nhất
04098
Giải nhì
01440
Giải ba
17797 - 75129
Giải tư
03863 - 83845 - 66896 - 13216 - 77413 - 02265 - 01876
Giải năm
5654
Giải sáu
5921 - 9081 - 8373
Giải bẩy
572
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 6
1 9

0 5
4 7
3 5
0 2 3 6
1
6 7 8

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 73,46,91,14,30,56,26,01,35,85,71,77,53,74,70,97,97,18
Giải đặc biệt
853973
Giải nhất
58346
Giải nhì
73891
Giải ba
31614 - 26630
Giải tư
92356 - 56126 - 35101 - 31635 - 61185 - 58271 - 06277
Giải năm
7153
Giải sáu
8374 - 3070 - 1797
Giải bẩy
097
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4 8
6
0 5
6
3 6

0 1 3 4 7
5
1 7 7

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 28 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 88,48,10,70,30,43,58,58,37,56,73,88,25,78,55,56,08,86
Giải đặc biệt
077788
Giải nhất
35048
Giải nhì
65910
Giải ba
47970 - 68530
Giải tư
77143 - 71458 - 42458 - 22137 - 12456 - 32273 - 14888
Giải năm
2825
Giải sáu
1178 - 7155 - 9156
Giải bẩy
308
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0
5
0 7
3 8
5 6 6 8 8

0 3 8
6 8 8

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 21 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 68,13,54,07,50,40,61,57,14,56,55,30,92,24,10,24,92,58
Giải đặc biệt
164268
Giải nhất
40813
Giải nhì
50054
Giải ba
15107 - 05250
Giải tư
01440 - 25461 - 67457 - 27314 - 47856 - 77855 - 23230
Giải năm
2892
Giải sáu
1624 - 7910 - 9824
Giải bẩy
592
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0 3 4
4 4
0
0
0 4 5 6 7 8
1 8


2 2

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 14 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 32,42,50,78,67,68,28,35,27,34,46,83,47,76,06,00,87,78
Giải đặc biệt
381832
Giải nhất
32242
Giải nhì
37150
Giải ba
10078 - 18967
Giải tư
78568 - 05028 - 21735 - 84727 - 87934 - 34646 - 53483
Giải năm
2347
Giải sáu
1976 - 8206 - 3100
Giải bẩy
487
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 6

7 8
2 4 5
2 6 7
0
7 8
6 8 8
3 7

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 07 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 76,55,35,03,45,60,61,12,85,89,17,09,83,93,04,07,88,49
Giải đặc biệt
405776
Giải nhất
76555
Giải nhì
96835
Giải ba
89403 - 65945
Giải tư
61560 - 99061 - 99212 - 04485 - 77089 - 98117 - 91609
Giải năm
8283
Giải sáu
9893 - 5804 - 9407
Giải bẩy
988
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 7 9
2 7

5
5 9
5
0 1
6
3 5 8 9
3

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 58,28,43,71,57,23,72,51,71,87,48,44,66,22,38,90,43,63
Giải đặc biệt
820158
Giải nhất
05528
Giải nhì
09543
Giải ba
16071 - 63057
Giải tư
05123 - 40772 - 68951 - 40971 - 25987 - 47248 - 10844
Giải năm
5066
Giải sáu
3822 - 3038 - 4490
Giải bẩy
643
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


2 3 8
8
3 3 4 8
1 7 8
3 6
1 1 2
7
0

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 72,66,89,48,23,83,35,54,31,28,63,49,29,88,47,99,76,92
Giải đặc biệt
038472
Giải nhất
16966
Giải nhì
66889
Giải ba
72348 - 24223
Giải tư
39583 - 58835 - 11554 - 96631 - 86128 - 10163 - 39149
Giải năm
1029
Giải sáu
6588 - 9047 - 9899
Giải bẩy
876
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


3 8 9
1 5
7 8 9
4
3 6
2 6
3 8 9
2 9

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 84,75,96,03,52,53,37,62,17,84,70,03,11,47,34,79,27,02
Giải đặc biệt
377984
Giải nhất
44975
Giải nhì
86496
Giải ba
43103 - 79552
Giải tư
08453 - 28837 - 93062 - 23717 - 04184 - 50770 - 43103
Giải năm
2011
Giải sáu
0947 - 5734 - 8879
Giải bẩy
727
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 3
1 7
7
4 7
7
2 3
2
0 5 9
4 4
6

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 08,81,54,76,63,77,13,05,62,68,85,87,47,94,51,45,77,48
Giải đặc biệt
735108
Giải nhất
99081
Giải nhì
55354
Giải ba
37576 - 20063
Giải tư
11477 - 54113 - 40505 - 01162 - 53668 - 49585 - 29987
Giải năm
1247
Giải sáu
7094 - 3251 - 9045
Giải bẩy
577
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 8
3


5 7 8
1 4
2 3 8
6 7 7
1 5 7
4

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 10,64,62,02,88,83,97,88,11,38,10,80,48,97,88,66,65,44
Giải đặc biệt
775410
Giải nhất
17164
Giải nhì
47262
Giải ba
50902 - 79688
Giải tư
00883 - 79297 - 11688 - 77111 - 61138 - 28610 - 07980
Giải năm
3448
Giải sáu
3597 - 6788 - 1166
Giải bẩy
665
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0 0 1

8
4 8

2 4 5 6

0 3 8 8 8
7 7

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 98,54,98,08,01,62,67,94,31,04,06,51,76,07,76,10,37,63
Giải đặc biệt
316798
Giải nhất
31654
Giải nhì
53998
Giải ba
09108 - 06101
Giải tư
72362 - 17867 - 99994 - 99631 - 20104 - 63106 - 93851
Giải năm
1876
Giải sáu
4007 - 6276 - 8610
Giải bẩy
737
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 6 7 8
0

1 7

1 4
2 3 7
6 6

4 8 8

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 71,97,89,09,91,64,85,20,27,79,73,53,56,24,96,44,41,45
Giải đặc biệt
260971
Giải nhất
29997
Giải nhì
72489
Giải ba
92309 - 51991
Giải tư
63664 - 32385 - 72920 - 76027 - 03979 - 50073 - 87653
Giải năm
4256
Giải sáu
8124 - 9896 - 0744
Giải bẩy
241
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

0 4 7

1 4 5
3 6
4
1 3 9
5 9
1 6 7

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 88,01,71,43,72,96,42,21,10,96,04,64,67,64,11,24,93,33
Giải đặc biệt
901288
Giải nhất
17501
Giải nhì
71971
Giải ba
14943 - 26772
Giải tư
96296 - 51442 - 23521 - 81910 - 38096 - 85604 - 41864
Giải năm
8667
Giải sáu
2964 - 4111 - 0424
Giải bẩy
393
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4
0 1
1 4
3
2 3

4 4 7
1 2
8
3 6 6

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 68,83,51,19,80,68,76,04,57,74,37,49,97,01,47,61,44,66
Giải đặc biệt
880768
Giải nhất
86383
Giải nhì
38251
Giải ba
41019 - 67480
Giải tư
20268 - 57176 - 24504 - 99857 - 07674 - 24637 - 57249
Giải năm
0697
Giải sáu
0001 - 5447 - 8261
Giải bẩy
544
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4
9

7
4 7 9
1 7
1 6 8 8
4 6
0 3
7

Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa