Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 71,81,48,91,96,06,04,56,30,29,19,85,42,68,42,03,88,15
Giải đặc biệt
460871
Giải nhất
60481
Giải nhì
30148
Giải ba
05691 - 20896
Giải tư
49606 - 48304 - 26956 - 92430 - 21129 - 88519 - 04885
Giải năm
2442
Giải sáu
7168 - 9342 - 7903
Giải bẩy
788
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 6
5 9
9
0
2 2 8
6
8
1
1 5 8
1 6

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 80,15,44,39,31,37,87,55,61,84,25,75,59,65,85,14,63,74
Giải đặc biệt
498180
Giải nhất
53115
Giải nhì
67344
Giải ba
13039 - 96031
Giải tư
17337 - 21587 - 13955 - 20261 - 46084 - 19825 - 75475
Giải năm
2659
Giải sáu
4665 - 3585 - 3914
Giải bẩy
263
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4 5
5
1 7 9
4
5 9
1 3 5
4 5
0 4 5 7

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 53,24,11,26,63,08,80,41,08,89,23,66,62,51,00,13,13,11
Giải đặc biệt
106053
Giải nhất
00224
Giải nhì
78211
Giải ba
32126 - 88963
Giải tư
43808 - 95080 - 48941 - 31908 - 50389 - 58823 - 44166
Giải năm
7662
Giải sáu
3851 - 3600 - 2613
Giải bẩy
913
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 8 8
1 1 3 3
3 4 6

1
1 3
2 3 6

0 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 10,47,83,12,21,67,96,23,82,36,79,36,65,15,04,76,71,49
Giải đặc biệt
295310
Giải nhất
43847
Giải nhì
16983
Giải ba
41212 - 45421
Giải tư
39167 - 88696 - 24823 - 20282 - 38736 - 90779 - 42836
Giải năm
9665
Giải sáu
5715 - 7704 - 0376
Giải bẩy
971
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0 2 5
1 3
6 6
7 9

5 7
1 6 9
2 3
6

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 31,85,76,79,02,85,68,86,06,49,12,85,31,30,31,91,73,11
Giải đặc biệt
632031
Giải nhất
41885
Giải nhì
13076
Giải ba
85679 - 35702
Giải tư
65385 - 29868 - 72086 - 50906 - 75949 - 77212 - 98785
Giải năm
3831
Giải sáu
2030 - 2631 - 7791
Giải bẩy
373
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 6
1 2

0 1 1 1
9

8
3 6 9
5 5 5 6
1

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 02,64,87,33,93,83,10,17,80,49,93,71,53,05,07,04,87,65
Giải đặc biệt
799202
Giải nhất
33064
Giải nhì
95487
Giải ba
42733 - 15293
Giải tư
60783 - 77310 - 65017 - 04180 - 05049 - 25893 - 87071
Giải năm
2853
Giải sáu
7005 - 7407 - 6604
Giải bẩy
587
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4 5 7
0 7

3
9
3
4 5
1
0 3 7 7
3 3

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 91,84,71,12,83,81,39,13,82,26,42,02,48,26,67,02,74,75
Giải đặc biệt
270591
Giải nhất
20384
Giải nhì
06771
Giải ba
58512 - 48183
Giải tư
02781 - 33939 - 75613 - 94382 - 12926 - 74242 - 10302
Giải năm
2148
Giải sáu
4426 - 0467 - 4802
Giải bẩy
674
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2
2 3
6 6
9
2 8

7
1 4 5
1 2 3 4
1

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 83,91,46,38,59,33,36,99,82,06,52,86,52,68,45,96,55,50
Giải đặc biệt
429483
Giải nhất
88191
Giải nhì
47246
Giải ba
20938 - 35759
Giải tư
31933 - 85636 - 79299 - 40082 - 72406 - 00252 - 38086
Giải năm
8252
Giải sáu
3068 - 4045 - 0596
Giải bẩy
955
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6


3 6 8
5 6
0 2 2 5 9
8

2 3 6
1 6 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 31 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 13,33,45,62,29,80,58,52,84,43,13,85,45,25,91,45,05,33
Giải đặc biệt
713613
Giải nhất
22933
Giải nhì
38145
Giải ba
50862 - 88929
Giải tư
51480 - 63058 - 53652 - 29984 - 69443 - 97613 - 85085
Giải năm
8645
Giải sáu
6225 - 7791 - 0645
Giải bẩy
605
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
3 3
5 9
3 3
3 5 5 5
2 8
2

0 4 5
1

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 71,79,44,94,36,61,50,72,73,09,54,55,43,85,02,72,28,77
Giải đặc biệt
684971
Giải nhất
40979
Giải nhì
64744
Giải ba
70594 - 12236
Giải tư
10961 - 20850 - 80572 - 57273 - 85109 - 25054 - 12755
Giải năm
2643
Giải sáu
7685 - 5902 - 9372
Giải bẩy
228
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 9

8
6
3 4
0 4 5
1
1 2 2 3 7 9
5
4

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 77,11,85,94,67,53,49,39,46,70,13,73,26,67,15,38,16,34
Giải đặc biệt
611877
Giải nhất
39911
Giải nhì
85085
Giải ba
93894 - 58767
Giải tư
30453 - 27649 - 53239 - 79646 - 62970 - 34413 - 52273
Giải năm
4226
Giải sáu
6867 - 7215 - 7838
Giải bẩy
916
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 3 5 6
6
4 8 9
6 9
3
7 7
0 3 7
5
4

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 10,44,58,43,23,19,01,73,54,46,40,08,94,11,68,02,65,26
Giải đặc biệt
106110
Giải nhất
29744
Giải nhì
25758
Giải ba
74343 - 68023
Giải tư
29019 - 82301 - 87973 - 76954 - 21946 - 27640 - 64008
Giải năm
0094
Giải sáu
6911 - 1368 - 6002
Giải bẩy
365
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 8
0 1 9
3 6

0 3 4 6
4 8
5 8
3

4

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 02,86,88,84,93,79,49,41,34,82,36,37,37,77,81,97,85,74
Giải đặc biệt
955402
Giải nhất
05386
Giải nhì
57688
Giải ba
49284 - 27493
Giải tư
15679 - 66149 - 29741 - 32734 - 16382 - 69936 - 50537
Giải năm
8537
Giải sáu
2277 - 7881 - 3297
Giải bẩy
985
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2


4 6 7 7
1 9


4 7 9
1 2 4 5 6 8
3 7

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 76,98,63,45,28,75,67,92,69,09,32,74,07,12,20,11,52,09
Giải đặc biệt
506476
Giải nhất
78198
Giải nhì
51763
Giải ba
86645 - 96428
Giải tư
99275 - 41667 - 96392 - 82069 - 60909 - 92132 - 11574
Giải năm
7407
Giải sáu
1812 - 1120 - 2111
Giải bẩy
352
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 9 9
1 2
0 8
2
5
2
3 7 9
4 5 6

2 8

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 76,52,38,83,09,53,30,65,04,72,50,29,43,77,09,44,98,07
Giải đặc biệt
828376
Giải nhất
46052
Giải nhì
09838
Giải ba
86983 - 06109
Giải tư
23453 - 51430 - 58565 - 47904 - 40672 - 24550 - 80429
Giải năm
8343
Giải sáu
6177 - 3309 - 0944
Giải bẩy
398
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7 9 9

9
0 8
3 4
0 2 3
5
2 6 7
3
8

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 58,28,97,22,41,15,36,54,95,62,18,82,11,88,19,64,32,70
Giải đặc biệt
918358
Giải nhất
02128
Giải nhì
67597
Giải ba
04222 - 23341
Giải tư
22215 - 10836 - 00854 - 42195 - 00262 - 20118 - 73582
Giải năm
7411
Giải sáu
7288 - 6619 - 9564
Giải bẩy
932
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 5 8 9
2 8
2 6
1
4 8
2 4
0
2 8
5 7

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 30,79,32,37,43,21,46,89,47,97,96,11,92,99,78,05,89,48
Giải đặc biệt
898030
Giải nhất
29079
Giải nhì
39932
Giải ba
10037 - 31343
Giải tư
07221 - 43346 - 47089 - 14847 - 53197 - 75496 - 01311
Giải năm
0492
Giải sáu
8099 - 0178 - 3305
Giải bẩy
589
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1
1
0 2 7
3 6 7 8


8 9
9 9
2 6 7 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 34,52,22,00,44,94,56,13,88,20,11,41,65,69,00,81,98,15
Giải đặc biệt
526934
Giải nhất
59352
Giải nhì
48322
Giải ba
31700 - 03744
Giải tư
49894 - 90856 - 89313 - 97588 - 98120 - 28011 - 37641
Giải năm
1865
Giải sáu
1269 - 6300 - 3681
Giải bẩy
398
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0
1 3 5
0 2
4
1 4
2 6
5 9

1 8
4 8

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 13,42,89,43,12,81,19,27,49,80,39,96,96,85,01,56,48,77
Giải đặc biệt
817013
Giải nhất
80542
Giải nhì
60589
Giải ba
34943 - 23912
Giải tư
85181 - 45219 - 64727 - 53849 - 07680 - 05839 - 29596
Giải năm
9096
Giải sáu
5085 - 0501 - 1156
Giải bẩy
448
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2 3 9
7
9
2 3 8 9
6

7
0 1 5 9
6 6

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 50,10,54,56,26,67,97,01,31,82,26,30,13,52,26,03,92,33
Giải đặc biệt
823050
Giải nhất
96610
Giải nhì
64754
Giải ba
99756 - 50426
Giải tư
09967 - 83497 - 45601 - 21731 - 38882 - 05326 - 44130
Giải năm
8213
Giải sáu
8252 - 4026 - 7703
Giải bẩy
492
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3
0 3
6 6 6
0 1 3

0 2 4 6
7

2
2 7

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 69,58,50,31,72,77,04,94,38,66,73,86,60,90,80,34,67,03
Giải đặc biệt
637269
Giải nhất
11258
Giải nhì
60450
Giải ba
21231 - 19572
Giải tư
79577 - 09104 - 65394 - 03438 - 77266 - 66973 - 38386
Giải năm
7160
Giải sáu
0890 - 0080 - 5134
Giải bẩy
267
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4


1 4 8

0 8
0 6 7 9
2 3 7
0 6
0 4

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 97,02,32,24,58,88,27,08,49,31,15,45,57,69,10,60,25,18
Giải đặc biệt
397597
Giải nhất
77102
Giải nhì
83732
Giải ba
37824 - 63558
Giải tư
08988 - 80427 - 89808 - 24749 - 67331 - 53515 - 51345
Giải năm
8757
Giải sáu
6669 - 7310 - 8360
Giải bẩy
525
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 8
0 5 8
4 5 7
1 2
5 9
7 8
0 9

8
7

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 37,48,22,89,29,09,81,83,48,15,80,55,86,53,04,52,27,87
Giải đặc biệt
102237
Giải nhất
64748
Giải nhì
66122
Giải ba
54089 - 65129
Giải tư
85909 - 80181 - 79783 - 10648 - 04815 - 64180 - 69455
Giải năm
8586
Giải sáu
8853 - 4404 - 7852
Giải bẩy
727
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 9
5
2 7 9
7
8 8
2 3 5


0 1 3 6 7 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 73,14,56,10,53,16,27,72,83,26,52,60,06,58,20,72,82,62
Giải đặc biệt
169373
Giải nhất
91114
Giải nhì
43456
Giải ba
24910 - 30053
Giải tư
42916 - 54327 - 60372 - 20283 - 10526 - 37252 - 67060
Giải năm
5206
Giải sáu
2558 - 7420 - 0072
Giải bẩy
882
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0 4 6
0 6 7


2 3 6 8
0 2
2 2 3
2 3

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 73,70,34,33,47,82,21,08,21,49,40,87,78,28,08,43,12,80
Giải đặc biệt
019373
Giải nhất
18970
Giải nhì
22034
Giải ba
95633 - 69447
Giải tư
86882 - 15521 - 74108 - 76521 - 04849 - 08640 - 13687
Giải năm
8278
Giải sáu
6028 - 9408 - 3343
Giải bẩy
712
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8 8
2
1 1 8
3 4
0 3 7 9


0 3 8
0 2 7

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 15,91,19,31,43,46,56,41,95,11,82,82,11,56,64,11,17,05
Giải đặc biệt
456415
Giải nhất
31691
Giải nhì
17419
Giải ba
50031 - 22643
Giải tư
32846 - 19556 - 53741 - 08195 - 53311 - 42882 - 10382
Giải năm
0711
Giải sáu
8956 - 6664 - 6311
Giải bẩy
517
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1 1 1 5 7 9

1
1 3 6
6 6
4

2 2
1 5

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 49,60,17,91,19,76,29,63,44,67,75,24,73,53,82,60,52,27
Giải đặc biệt
624449
Giải nhất
40560
Giải nhì
15517
Giải ba
28391 - 31019
Giải tư
34876 - 49629 - 67763 - 35844 - 84967 - 97775 - 37124
Giải năm
0273
Giải sáu
0753 - 4282 - 9960
Giải bẩy
752
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7 9
4 7 9

4 9
2 3
0 0 3 7
3 5 6
2
1

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 17,33,24,17,07,75,05,36,35,59,40,34,95,28,69,11,62,62
Giải đặc biệt
665017
Giải nhất
56233
Giải nhì
75224
Giải ba
26517 - 00107
Giải tư
60175 - 12705 - 49236 - 68735 - 76959 - 80240 - 88834
Giải năm
7495
Giải sáu
0228 - 0569 - 3511
Giải bẩy
762
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 7
1 7 7
4 8
3 4 5 6
0
9
2 2 9
5

5

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 22,89,50,63,54,02,66,48,89,89,46,18,63,43,71,28,53,99
Giải đặc biệt
646022
Giải nhất
44689
Giải nhì
06350
Giải ba
17963 - 56454
Giải tư
07802 - 02466 - 98748 - 21889 - 08789 - 91346 - 20618
Giải năm
7663
Giải sáu
6743 - 5171 - 7428
Giải bẩy
253
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
8
2 8

3 6 8
0 3 4
3 3 6
1
9 9 9
9

Kết quả xổ số Đồng Tháp
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 40,44,37,16,03,86,85,94,70,42,96,29,43,09,47,30,66,66
Giải đặc biệt
376440
Giải nhất
68544
Giải nhì
53737
Giải ba
00016 - 09803
Giải tư
38886 - 15285 - 17094 - 34570 - 62642 - 80096 - 80229
Giải năm
7543
Giải sáu
4709 - 4547 - 2630
Giải bẩy
666
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 9
6
9
0 7
0 2 3 4 7

6 6
0
5 6
4 6

Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa