Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 37,27,54,96,68,54,54,25,06,43,54,57,10,06,38,71,49,51
Giải đặc biệt
535337
Giải nhất
32727
Giải nhì
45954
Giải ba
60396 - 78168
Giải tư
88354 - 00554 - 15125 - 57506 - 72643 - 94654 - 92957
Giải năm
0110
Giải sáu
4406 - 0438 - 8271
Giải bẩy
349
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 6
0
5 7
7 8
3 9
1 4 4 4 4 7
8
1

6

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 87,41,94,28,84,33,78,46,53,64,02,64,33,87,85,37,77,87
Giải đặc biệt
074787
Giải nhất
34841
Giải nhì
38994
Giải ba
82728 - 55184
Giải tư
50133 - 69578 - 46446 - 79053 - 69664 - 28802 - 05964
Giải năm
6633
Giải sáu
3687 - 4185 - 1837
Giải bẩy
677
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2

8
3 3 7
1 6
3
4 4
7 8
4 5 7 7 7
4

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 32,56,09,31,84,87,95,04,41,46,21,17,37,24,59,55,34,73
Giải đặc biệt
329332
Giải nhất
65056
Giải nhì
71009
Giải ba
74431 - 53884
Giải tư
23987 - 90995 - 66604 - 17941 - 99146 - 78521 - 22217
Giải năm
5037
Giải sáu
7124 - 6359 - 5855
Giải bẩy
634
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 9
7
1 4
1 2 4 7
1 6
5 6 9

3
4 7
5

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 36,18,68,72,94,86,79,88,16,29,50,12,71,61,56,07,37,79
Giải đặc biệt
994136
Giải nhất
39718
Giải nhì
85868
Giải ba
36572 - 29394
Giải tư
00186 - 58479 - 95088 - 51516 - 60029 - 65650 - 00212
Giải năm
2371
Giải sáu
5361 - 5656 - 0507
Giải bẩy
237
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
2 6 8
9
6 7

0 6
1 8
1 2 9 9
6 8
4

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 30 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 88,10,31,61,30,99,14,63,55,45,04,38,38,16,58,47,10,69
Giải đặc biệt
812788
Giải nhất
18910
Giải nhì
96831
Giải ba
75761 - 66830
Giải tư
17799 - 75914 - 12163 - 94355 - 47245 - 92104 - 71638
Giải năm
7138
Giải sáu
5216 - 7358 - 5047
Giải bẩy
310
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0 0 4 6

0 1 8 8
5 7
5 8
1 3 9

8
9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 23 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 03,83,67,61,88,46,46,77,43,73,17,86,81,73,56,48,30,16
Giải đặc biệt
231303
Giải nhất
11983
Giải nhì
00067
Giải ba
71361 - 70788
Giải tư
34746 - 42846 - 40777 - 50743 - 90673 - 71917 - 68486
Giải năm
2581
Giải sáu
3173 - 6756 - 2548
Giải bẩy
930
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
6 7

0
3 6 6 8
6
1 7
3 3 7
1 3 6 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 16 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 83,32,41,39,54,15,14,50,00,07,24,22,15,87,02,38,90,65
Giải đặc biệt
485583
Giải nhất
78632
Giải nhì
27941
Giải ba
79939 - 58454
Giải tư
09915 - 48014 - 82650 - 88000 - 72707 - 23624 - 21922
Giải năm
0815
Giải sáu
1887 - 7002 - 0838
Giải bẩy
190
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 7
4 5 5
2 4
2 8 9
1
0 4
5

3 7
0

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 09 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 44,25,71,67,15,38,70,40,06,31,32,86,67,10,41,18,77,40
Giải đặc biệt
252944
Giải nhất
19025
Giải nhì
14571
Giải ba
45467 - 10015
Giải tư
70738 - 79970 - 32040 - 16706 - 14631 - 57132 - 51186
Giải năm
5667
Giải sáu
8310 - 4441 - 0518
Giải bẩy
077
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0 5 8
5
1 2 8
0 0 1 4

7 7
0 1 7
6

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 02 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 61,62,73,90,70,81,68,69,15,65,33,26,22,46,82,21,27,18
Giải đặc biệt
051061
Giải nhất
92762
Giải nhì
93273
Giải ba
42990 - 65270
Giải tư
56281 - 04368 - 03569 - 05215 - 14965 - 40333 - 31926
Giải năm
9422
Giải sáu
5646 - 1982 - 8921
Giải bẩy
127
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5 8
1 2 6 7
3
6

1 2 5 8 9
0 3
1 2
0

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 26 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 74,27,44,74,95,73,39,29,40,85,10,33,51,59,55,11,20,96
Giải đặc biệt
238774
Giải nhất
84627
Giải nhì
76044
Giải ba
90774 - 69095
Giải tư
74673 - 77639 - 57429 - 38540 - 91385 - 02810 - 94933
Giải năm
6451
Giải sáu
4759 - 9555 - 7811
Giải bẩy
020
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 1
0 7 9
3 9
0 4
1 5 9

3 4 4
5
5 6

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 32,69,53,47,62,29,93,19,85,53,99,01,47,83,31,00,70,64
Giải đặc biệt
544832
Giải nhất
42569
Giải nhì
69753
Giải ba
41847 - 28362
Giải tư
39429 - 37693 - 63519 - 85685 - 05053 - 59299 - 14501
Giải năm
4147
Giải sáu
0183 - 3331 - 4500
Giải bẩy
970
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1
9
9
1 2
7 7
3 3
2 4 9
0
3 5
3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 75,55,55,97,42,83,70,39,83,66,86,60,80,32,69,98,18,69
Giải đặc biệt
668175
Giải nhất
95455
Giải nhì
32655
Giải ba
69697 - 88842
Giải tư
40383 - 35570 - 02639 - 35983 - 02466 - 76686 - 19460
Giải năm
1180
Giải sáu
4432 - 8469 - 2498
Giải bẩy
118
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8

2 9
2
5 5
0 6 9 9
0 5
0 3 3 6
7 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 61,40,98,17,16,03,07,12,13,84,68,31,00,02,82,41,81,49
Giải đặc biệt
359861
Giải nhất
28040
Giải nhì
83898
Giải ba
56317 - 81116
Giải tư
51503 - 50607 - 70712 - 95713 - 87684 - 97468 - 76631
Giải năm
0800
Giải sáu
8602 - 7382 - 6241
Giải bẩy
581
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 3 7
2 3 6 7

1
0 1 9

1 8

1 2 4
8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 65,82,85,68,35,62,59,92,74,54,67,28,49,05,46,04,56,23
Giải đặc biệt
420065
Giải nhất
04082
Giải nhì
52385
Giải ba
55568 - 03035
Giải tư
28862 - 65459 - 65392 - 40374 - 71854 - 26967 - 66728
Giải năm
3349
Giải sáu
7105 - 9446 - 3204
Giải bẩy
956
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5

3 8
5
6 9
4 6 9
2 5 7 8
4
2 5
2

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 05,17,08,33,48,05,19,64,92,29,14,30,15,98,71,87,34,88
Giải đặc biệt
087005
Giải nhất
29317
Giải nhì
94208
Giải ba
84533 - 43748
Giải tư
84705 - 52119 - 18464 - 88492 - 00329 - 37714 - 47430
Giải năm
6215
Giải sáu
4798 - 2471 - 0487
Giải bẩy
834
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 5 8
4 5 7 9
9
0 3 4
8

4
1
7 8
2 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 86,42,94,83,41,88,63,76,97,04,79,66,36,22,57,59,40,20
Giải đặc biệt
067586
Giải nhất
92342
Giải nhì
59294
Giải ba
38683 - 53841
Giải tư
19488 - 76063 - 09276 - 20397 - 04704 - 05779 - 96666
Giải năm
7736
Giải sáu
6022 - 1457 - 4059
Giải bẩy
740
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4

0 2
6
0 1 2
7 9
3 6
6 9
3 6 8
4 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 81,58,83,61,61,43,64,45,14,58,16,26,15,85,31,30,92,50
Giải đặc biệt
977881
Giải nhất
93658
Giải nhì
45983
Giải ba
74261 - 35961
Giải tư
03043 - 42564 - 40345 - 98814 - 95558 - 63416 - 30926
Giải năm
8215
Giải sáu
4285 - 8531 - 7230
Giải bẩy
492
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4 5 6
6
0 1
3 5
0 8 8
1 1 4

1 3 5
2

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 31 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 56,59,64,17,89,20,71,94,03,45,70,27,05,49,39,16,16,82
Giải đặc biệt
776856
Giải nhất
91859
Giải nhì
56564
Giải ba
47617 - 61289
Giải tư
60520 - 98371 - 30494 - 23903 - 37145 - 61470 - 85227
Giải năm
4805
Giải sáu
2249 - 8239 - 5416
Giải bẩy
516
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5
6 6 7
0 7
9
5 9
6 9
4
0 1
2 9
4

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 17,72,87,68,99,17,32,98,62,82,11,87,12,43,75,19,84,52
Giải đặc biệt
459317
Giải nhất
85772
Giải nhì
57987
Giải ba
78068 - 88699
Giải tư
61317 - 03332 - 87298 - 25762 - 81982 - 01911 - 14487
Giải năm
9112
Giải sáu
5043 - 1175 - 6419
Giải bẩy
084
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 2 7 7 9

2
3
2
2 8
2 5
2 4 7 7
8 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 38,12,78,14,94,51,62,47,66,52,65,57,41,75,65,56,15,34
Giải đặc biệt
782638
Giải nhất
08812
Giải nhì
34278
Giải ba
88214 - 47994
Giải tư
66151 - 85862 - 36747 - 56566 - 35652 - 74265 - 56857
Giải năm
7941
Giải sáu
7075 - 7565 - 7456
Giải bẩy
615
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 4 5

4 8
1 7
1 2 6 7
2 5 5 6
5 8

4

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 21,01,66,04,16,28,25,05,21,07,56,86,29,13,71,16,19,13
Giải đặc biệt
005021
Giải nhất
35001
Giải nhì
91866
Giải ba
49204 - 92316
Giải tư
28228 - 96325 - 77205 - 05621 - 90607 - 02956 - 21886
Giải năm
9629
Giải sáu
7213 - 8571 - 9616
Giải bẩy
419
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 5 7
3 3 6 6 9
1 1 5 8 9


6
6
1
6

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 68,57,71,28,16,34,94,18,38,83,84,45,30,89,06,64,90,96
Giải đặc biệt
798468
Giải nhất
25357
Giải nhì
08871
Giải ba
48728 - 85516
Giải tư
32934 - 19694 - 02918 - 81838 - 43383 - 95784 - 92145
Giải năm
8030
Giải sáu
4689 - 9706 - 5564
Giải bẩy
690
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6 8
8
0 4 8
5
7
4 8
1
3 4 9
0 4 6

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 26 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 89,71,93,30,12,41,40,60,84,67,83,37,23,35,18,20,46,91
Giải đặc biệt
136789
Giải nhất
49571
Giải nhì
93693
Giải ba
64430 - 51112
Giải tư
11841 - 13340 - 90860 - 04084 - 69167 - 12483 - 13737
Giải năm
3723
Giải sáu
1435 - 7618 - 6820
Giải bẩy
446
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 8
0 3
0 5 7
0 1 6

0 7
1
3 4 9
1 3

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 45,82,88,17,60,35,07,15,79,57,54,05,03,08,58,70,40,42
Giải đặc biệt
733045
Giải nhất
36682
Giải nhì
14788
Giải ba
57317 - 97560
Giải tư
02235 - 52707 - 13315 - 49879 - 65157 - 08154 - 43705
Giải năm
2703
Giải sáu
7108 - 7658 - 2370
Giải bẩy
440
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5 7 8
5 7

5
0 2 5
4 7 8
0
0 9
2 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 08,43,29,44,64,08,84,46,10,38,19,80,42,17,00,71,57,68
Giải đặc biệt
106508
Giải nhất
77043
Giải nhì
30929
Giải ba
05644 - 45264
Giải tư
44308 - 60784 - 51746 - 68610 - 22838 - 07019 - 46180
Giải năm
2642
Giải sáu
1717 - 1200 - 4271
Giải bẩy
657
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 8 8
0 7 9
9
8
2 3 4 6
7
4 8
1
0 4

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 56,80,98,85,02,71,62,14,15,35,44,40,75,20,07,35,36,76
Giải đặc biệt
836056
Giải nhất
87780
Giải nhì
73198
Giải ba
75585 - 42902
Giải tư
71471 - 59562 - 11314 - 44315 - 13435 - 66744 - 47540
Giải năm
7275
Giải sáu
8620 - 6807 - 5135
Giải bẩy
236
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 7
4 5
0
5 5 6
0 4
6
2
1 5 6
0 5
8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 67,51,04,41,28,59,99,07,78,67,80,18,17,06,01,59,19,91
Giải đặc biệt
379867
Giải nhất
31151
Giải nhì
61404
Giải ba
39341 - 17128
Giải tư
89859 - 65699 - 62607 - 14478 - 08067 - 93880 - 01918
Giải năm
5217
Giải sáu
5006 - 4701 - 7159
Giải bẩy
919
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 6 7
7 8 9
8

1
1 9 9
7 7
8
0
1 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 91,78,84,42,20,03,61,54,02,38,87,02,13,25,03,49,21,04
Giải đặc biệt
890591
Giải nhất
56978
Giải nhì
65484
Giải ba
32842 - 50220
Giải tư
61503 - 44861 - 35254 - 82602 - 92038 - 51487 - 19102
Giải năm
6313
Giải sáu
1525 - 3803 - 8549
Giải bẩy
521
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2 3 3 4
3
0 1 5
8
2 9
4
1
8
4 7
1

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 58,31,87,04,91,22,37,79,64,74,18,87,75,21,14,71,75,65
Giải đặc biệt
404158
Giải nhất
76731
Giải nhì
36787
Giải ba
76804 - 61991
Giải tư
35122 - 17537 - 53079 - 84764 - 12174 - 77218 - 61687
Giải năm
1775
Giải sáu
9321 - 3914 - 5071
Giải bẩy
875
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
4 8
1 2
1 7

8
4 5
1 4 5 5 9
7 7
1

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 85,76,94,59,22,10,25,40,70,83,73,01,87,15,49,73,85,29
Giải đặc biệt
385385
Giải nhất
09376
Giải nhì
67694
Giải ba
83359 - 77322
Giải tư
19110 - 72525 - 53940 - 43670 - 00483 - 49573 - 63501
Giải năm
8687
Giải sáu
9415 - 0549 - 2173
Giải bẩy
185
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0 5
2 5 9

0 9
9

0 3 3 6
3 5 5 7
4

Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa