Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 24 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 47,70,13,39,94,10,68,76,76,41,93,77,07,37,77,35,15,93
Giải đặc biệt
911547
Giải nhất
39270
Giải nhì
94613
Giải ba
72539 - 58294
Giải tư
89910 - 18668 - 94776 - 89076 - 78741 - 23793 - 79177
Giải năm
3307
Giải sáu
9737 - 2577 - 1135
Giải bẩy
315
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0 3 5

5 7 9
1 7

8
0 6 6 7 7

3 3 4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 20,60,90,26,99,96,52,59,42,04,97,00,96,52,20,33,65,27
Giải đặc biệt
428620
Giải nhất
30660
Giải nhì
76090
Giải ba
80826 - 57799
Giải tư
51296 - 01152 - 82759 - 29642 - 06104 - 00697 - 73300
Giải năm
8596
Giải sáu
8452 - 3020 - 9533
Giải bẩy
965
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4

0 0 6 7
3
2
2 2 9
0 5


0 6 6 7 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 37,14,37,81,51,58,63,61,64,11,36,30,59,95,42,62,47,93
Giải đặc biệt
892737
Giải nhất
78014
Giải nhì
95737
Giải ba
67781 - 99151
Giải tư
12958 - 02763 - 90061 - 05164 - 56411 - 02136 - 69630
Giải năm
3259
Giải sáu
2095 - 7642 - 4062
Giải bẩy
347
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 4

0 6 7 7
2 7
1 8 9
1 2 3 4

1
3 5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 64,61,28,64,36,80,85,31,96,23,89,60,25,58,78,41,03,86
Giải đặc biệt
694664
Giải nhất
13661
Giải nhì
44128
Giải ba
16964 - 60136
Giải tư
61780 - 01985 - 05431 - 02796 - 89623 - 98989 - 28560
Giải năm
8625
Giải sáu
0258 - 0378 - 3441
Giải bẩy
903
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

3 5 8
1 6
1
8
0 1 4 4
8
0 5 6 9
6

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 27 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 48,44,96,50,38,50,05,90,00,51,07,34,75,44,82,74,74,19
Giải đặc biệt
348448
Giải nhất
32144
Giải nhì
03196
Giải ba
88450 - 20038
Giải tư
27150 - 30605 - 48990 - 46600 - 92951 - 37507 - 35234
Giải năm
9475
Giải sáu
2344 - 3582 - 5974
Giải bẩy
674
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5 7
9

4 8
4 4 8
0 0 1

4 4 5
2
0 6

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 20 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 84,66,73,14,16,78,93,40,92,20,99,95,99,96,09,55,82,51
Giải đặc biệt
023684
Giải nhất
28966
Giải nhì
38173
Giải ba
24314 - 75416
Giải tư
47178 - 04793 - 09040 - 95092 - 03320 - 83199 - 78795
Giải năm
0299
Giải sáu
1396 - 4609 - 2355
Giải bẩy
282
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
4 6
0

0
1 5
6
3 8
2 4
2 3 5 6 9 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 13 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 67,36,94,71,46,14,88,83,96,45,36,15,08,88,68,70,88,07
Giải đặc biệt
034267
Giải nhất
88036
Giải nhì
46994
Giải ba
77771 - 26946
Giải tư
76714 - 41788 - 01783 - 69296 - 48145 - 22536 - 43815
Giải năm
8608
Giải sáu
1088 - 7968 - 2770
Giải bẩy
688
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 8
4 5

6 6
5 6

7 8
0 1
3 8 8 8
4 6

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 06 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 64,99,86,39,10,35,44,29,37,44,86,28,46,12,31,06,49,70
Giải đặc biệt
334964
Giải nhất
96399
Giải nhì
00786
Giải ba
91039 - 68310
Giải tư
11035 - 54644 - 22129 - 43037 - 40044 - 72086 - 21128
Giải năm
8146
Giải sáu
7612 - 1731 - 8506
Giải bẩy
549
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0 2
8 9
1 5 7 9
4 4 6 9

4
0
6 6
9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 91,23,29,14,33,12,07,80,06,64,44,30,74,86,03,01,30,41
Giải đặc biệt
971491
Giải nhất
32623
Giải nhì
15229
Giải ba
09414 - 93833
Giải tư
62612 - 44307 - 11180 - 20906 - 00264 - 47844 - 74430
Giải năm
5574
Giải sáu
4786 - 8703 - 4401
Giải bẩy
330
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3 6 7
2 4
3 9
0 0 3
1 4

4
4
0 6
1

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 79,05,85,34,95,57,64,21,39,79,20,16,63,50,83,40,50,26
Giải đặc biệt
904879
Giải nhất
34505
Giải nhì
70685
Giải ba
80934 - 95695
Giải tư
38957 - 67764 - 25221 - 73439 - 93979 - 99520 - 85316
Giải năm
9963
Giải sáu
6550 - 0283 - 4540
Giải bẩy
150
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
6
0 1 6
4 9
0
0 0 7
3 4
9 9
3 5
5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 03,77,17,60,44,68,19,79,59,40,11,90,42,28,03,74,35,46
Giải đặc biệt
543403
Giải nhất
21777
Giải nhì
58817
Giải ba
74760 - 72344
Giải tư
79868 - 69519 - 19579 - 56059 - 28240 - 56611 - 41890
Giải năm
1342
Giải sáu
1528 - 9403 - 0674
Giải bẩy
035
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 3
1 7 9
8
5
0 2 4 6
9
0 8
4 7 9

0

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 69,12,19,14,57,27,27,77,74,48,47,83,98,59,49,17,27,76
Giải đặc biệt
330769
Giải nhất
42512
Giải nhì
28019
Giải ba
25114 - 60457
Giải tư
97727 - 36827 - 53277 - 05274 - 81448 - 69847 - 44183
Giải năm
2598
Giải sáu
1359 - 3349 - 6317
Giải bẩy
027
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 4 7 9
7 7 7

7 8 9
7 9
9
4 6 7
3
8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 35,69,29,86,89,26,55,49,95,93,40,00,03,11,31,75,07,99
Giải đặc biệt
872735
Giải nhất
08069
Giải nhì
10829
Giải ba
96986 - 78389
Giải tư
34826 - 29855 - 95249 - 87795 - 21993 - 46440 - 78600
Giải năm
7703
Giải sáu
1111 - 0231 - 2475
Giải bẩy
307
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 7
1
6 9
1 5
0 9
5
9
5
6 9
3 5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 06,36,33,47,80,46,71,37,79,82,61,92,71,38,57,92,40,31
Giải đặc biệt
294206
Giải nhất
11836
Giải nhì
52133
Giải ba
02847 - 72080
Giải tư
19646 - 06371 - 56237 - 32279 - 39182 - 06061 - 04392
Giải năm
8871
Giải sáu
6738 - 3857 - 0492
Giải bẩy
640
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6


1 3 6 7 8
0 6 7
7
1
1 1 9
0 2
2 2

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 16,63,13,48,13,99,92,36,02,65,08,38,14,83,68,01,96,12
Giải đặc biệt
091816
Giải nhất
82263
Giải nhì
02913
Giải ba
41148 - 72013
Giải tư
43299 - 00692 - 40736 - 69002 - 42165 - 14608 - 51238
Giải năm
9714
Giải sáu
4683 - 2468 - 6401
Giải bẩy
196
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 8
2 3 3 4 6

6 8
8

3 5 8

3
2 6 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 17,13,53,02,84,39,18,79,49,16,78,94,57,37,39,67,38,91
Giải đặc biệt
869817
Giải nhất
68713
Giải nhì
64753
Giải ba
69302 - 08084
Giải tư
54339 - 44018 - 50279 - 74949 - 67916 - 75278 - 73294
Giải năm
4057
Giải sáu
9937 - 5739 - 4367
Giải bẩy
938
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
3 6 7 8

7 8 9 9
9
3 7
7
8 9
4
1 4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 21,48,40,01,38,03,58,78,24,23,68,40,52,46,25,04,60,78
Giải đặc biệt
560921
Giải nhất
27148
Giải nhì
00840
Giải ba
32101 - 35138
Giải tư
51403 - 03058 - 02378 - 83624 - 93123 - 29168 - 26640
Giải năm
5252
Giải sáu
7946 - 9425 - 9204
Giải bẩy
860
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3 4

1 3 4 5
8
0 0 6 8
2 8
0 8
8 8


Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 28 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 89,04,52,84,11,86,13,26,52,74,84,31,87,00,54,31,04,94
Giải đặc biệt
716889
Giải nhất
20604
Giải nhì
30252
Giải ba
58184 - 14911
Giải tư
75086 - 41713 - 60326 - 93852 - 13474 - 53684 - 12231
Giải năm
3287
Giải sáu
5600 - 0254 - 3631
Giải bẩy
604
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4 4
1 3
6
1 1

2 2 4

4
4 4 6 7 9
4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 21 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 32,33,26,56,39,76,00,20,70,76,74,00,95,81,10,23,66,61
Giải đặc biệt
504732
Giải nhất
89533
Giải nhì
85826
Giải ba
73956 - 24239
Giải tư
25876 - 06100 - 15620 - 78170 - 83376 - 09874 - 52100
Giải năm
7195
Giải sáu
8581 - 5910 - 2723
Giải bẩy
666
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0
0
0 3 6
2 3 9

6
1 6
0 4 6 6
1
5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 14 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 55,15,01,41,63,16,65,09,75,31,00,16,97,94,14,47,62,32
Giải đặc biệt
976255
Giải nhất
43715
Giải nhì
57701
Giải ba
49841 - 29363
Giải tư
65116 - 64865 - 98609 - 56475 - 17031 - 56300 - 83216
Giải năm
8697
Giải sáu
4394 - 8514 - 9447
Giải bẩy
862
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 9
4 5 6 6

1 2
1 7
5
2 3 5
5

4 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 07 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 40,79,96,18,67,11,81,83,79,28,36,99,98,67,56,50,25,26
Giải đặc biệt
840440
Giải nhất
95879
Giải nhì
79096
Giải ba
83018 - 00367
Giải tư
66911 - 61481 - 84183 - 63379 - 36228 - 83936 - 45899
Giải năm
5898
Giải sáu
7867 - 4256 - 6350
Giải bẩy
925
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 8
5 6 8
6
0
0 6
7 7
9 9
1 3
6 8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 83,31,07,77,55,92,35,16,08,91,34,27,23,60,43,33,15,27
Giải đặc biệt
617283
Giải nhất
12131
Giải nhì
04707
Giải ba
44377 - 14655
Giải tư
16192 - 68535 - 16416 - 72308 - 78191 - 51734 - 47827
Giải năm
9723
Giải sáu
8460 - 9943 - 9233
Giải bẩy
515
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 8
5 6
3 7 7
1 3 4 5
3
5
0
7
3
1 2

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 71,92,29,64,31,14,86,11,13,86,58,10,24,45,33,22,36,54
Giải đặc biệt
227371
Giải nhất
03192
Giải nhì
20929
Giải ba
47264 - 35731
Giải tư
52614 - 11886 - 41111 - 02513 - 69386 - 37058 - 88010
Giải năm
3024
Giải sáu
9245 - 7933 - 8622
Giải bẩy
036
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 1 3 4
2 4 9
1 3 6
5
4 8
4
1
6 6
2

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 92,57,65,15,51,72,33,06,94,79,57,72,52,79,76,21,40,35
Giải đặc biệt
645892
Giải nhất
01057
Giải nhì
87265
Giải ba
64615 - 69451
Giải tư
01472 - 74733 - 36506 - 31394 - 08479 - 13857 - 27672
Giải năm
7852
Giải sáu
9579 - 9576 - 1121
Giải bẩy
440
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
5
1
3 5
0
1 2 7 7
5
2 2 6 9 9

2 4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 43,59,57,38,82,55,24,67,09,92,93,00,80,61,74,94,56,11
Giải đặc biệt
581143
Giải nhất
53059
Giải nhì
12957
Giải ba
64138 - 00982
Giải tư
66255 - 21124 - 88867 - 27009 - 08692 - 23193 - 72600
Giải năm
5380
Giải sáu
4861 - 9274 - 5994
Giải bẩy
556
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 9
1
4
8
3
5 6 7 9
1 7
4
0 2
2 3 4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 10,04,09,73,70,05,24,69,84,12,67,55,93,70,73,16,44,51
Giải đặc biệt
271310
Giải nhất
61504
Giải nhì
99109
Giải ba
17273 - 74770
Giải tư
77005 - 62524 - 08269 - 19084 - 42312 - 19967 - 20655
Giải năm
9293
Giải sáu
3670 - 2973 - 2816
Giải bẩy
744
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 9
0 2 6
4

4
1 5
7 9
0 0 3 3
4
3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 93,51,12,66,83,42,97,50,44,32,79,09,39,40,52,37,52,73
Giải đặc biệt
952493
Giải nhất
29551
Giải nhì
60312
Giải ba
13366 - 23683
Giải tư
40542 - 36497 - 64450 - 16044 - 38832 - 51879 - 38309
Giải năm
6539
Giải sáu
6540 - 0252 - 9137
Giải bẩy
152
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2

2 7 9
0 2 4
0 1 2 2
6
3 9
3
3 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 84,13,88,37,83,48,09,32,09,68,83,31,48,98,12,74,45,69
Giải đặc biệt
099784
Giải nhất
02413
Giải nhì
91488
Giải ba
00137 - 44483
Giải tư
35148 - 75409 - 81632 - 21409 - 69568 - 20483 - 93331
Giải năm
5348
Giải sáu
5198 - 0312 - 6874
Giải bẩy
145
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9 9
2 3

1 2 7
5 8 8

8 9
4
3 3 4 8
8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 62,31,79,93,76,50,73,22,57,29,52,45,54,95,40,83,70,48
Giải đặc biệt
100362
Giải nhất
93531
Giải nhì
29279
Giải ba
30493 - 91376
Giải tư
84750 - 44773 - 03422 - 03057 - 62229 - 54852 - 50045
Giải năm
4554
Giải sáu
7395 - 6940 - 1983
Giải bẩy
270
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


2 9
1
0 5 8
0 2 4 7
2
0 3 6 9
3
3 5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 46,21,71,20,41,61,69,12,43,69,73,83,62,84,87,44,39,87
Giải đặc biệt
165946
Giải nhất
65921
Giải nhì
83771
Giải ba
97520 - 74941
Giải tư
35561 - 05969 - 82512 - 17343 - 13269 - 19773 - 31283
Giải năm
6962
Giải sáu
1084 - 5987 - 3244
Giải bẩy
339
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
0 1
9
1 3 4 6

1 2 9 9
1 3
3 4 7 7

Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa