Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 43,10,08,10,37,06,05,04,46,66,07,42,75,75,16,72,24,64
Giải đặc biệt
278543
Giải nhất
65610
Giải nhì
17808
Giải ba
91810 - 80837
Giải tư
87706 - 34005 - 00504 - 53246 - 17666 - 78607 - 35542
Giải năm
4675
Giải sáu
6175 - 4316 - 2472
Giải bẩy
524
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 6 7 8
0 0 6
4
7
2 3 6

4 6
2 5 5


Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 68,30,26,76,37,86,44,86,72,08,86,84,32,47,60,84,36,75
Giải đặc biệt
035668
Giải nhất
73230
Giải nhì
46526
Giải ba
67476 - 81437
Giải tư
44986 - 19944 - 87786 - 97472 - 20208 - 62186 - 38984
Giải năm
8532
Giải sáu
6947 - 9960 - 1084
Giải bẩy
536
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8

6
0 2 6 7
4 7

0 8
2 5 6
4 4 6 6 6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 64,65,06,73,48,41,04,07,80,01,51,88,01,18,25,81,71,02
Giải đặc biệt
945364
Giải nhất
33265
Giải nhì
01406
Giải ba
86573 - 05748
Giải tư
19641 - 26904 - 83007 - 95880 - 41601 - 39251 - 65188
Giải năm
9901
Giải sáu
6118 - 9525 - 8581
Giải bẩy
271
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 1 2 4 6 7
8
5

1 8
1
4 5
1 3
0 1 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 28,07,13,30,95,40,92,87,66,13,08,87,09,22,47,55,82,67
Giải đặc biệt
949028
Giải nhất
78907
Giải nhì
95313
Giải ba
14930 - 32795
Giải tư
56440 - 21992 - 24187 - 18666 - 58613 - 03608 - 22287
Giải năm
0309
Giải sáu
5822 - 9147 - 3555
Giải bẩy
182
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 8 9
3 3
2 8
0
0 7
5
6 7

2 7 7
2 5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 51,26,56,07,73,10,06,69,46,19,56,17,73,93,82,02,68,96
Giải đặc biệt
611451
Giải nhất
19626
Giải nhì
31156
Giải ba
21107 - 05773
Giải tư
69710 - 64006 - 45269 - 71246 - 06019 - 94056 - 00617
Giải năm
6373
Giải sáu
6493 - 6682 - 0302
Giải bẩy
568
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 6 7
0 7 9
6

6
1 6 6
8 9
3 3
2
3 6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 24,47,56,06,14,19,85,42,50,13,67,31,05,82,19,75,66,29
Giải đặc biệt
553224
Giải nhất
02647
Giải nhì
62556
Giải ba
36406 - 57214
Giải tư
85219 - 10485 - 96642 - 21550 - 83013 - 50267 - 28231
Giải năm
8205
Giải sáu
8782 - 0719 - 2575
Giải bẩy
266
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6
3 4 9 9
4 9
1
2 7
0 6
6 7
5
2 5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 91,97,85,75,11,74,16,80,85,98,77,99,54,48,45,99,12,01
Giải đặc biệt
221191
Giải nhất
78097
Giải nhì
28385
Giải ba
00675 - 83911
Giải tư
18074 - 69116 - 28880 - 47385 - 48398 - 49977 - 78899
Giải năm
1454
Giải sáu
8048 - 2945 - 0799
Giải bẩy
612
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1 2 6


5 8
4

4 5 7
0 5 5
1 7 8 9 9

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 01,46,25,75,37,79,54,25,22,74,53,31,36,37,24,18,18,57
Giải đặc biệt
132101
Giải nhất
79746
Giải nhì
06825
Giải ba
32575 - 53937
Giải tư
66679 - 21354 - 30025 - 68822 - 89674 - 28953 - 53331
Giải năm
7036
Giải sáu
7737 - 7824 - 1118
Giải bẩy
318
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
8 8
2 4 5 5
1 6 7 7
6
3 4 7

4 5 9


Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 31 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 92,81,59,98,85,42,50,57,43,82,65,61,87,67,86,19,28,79
Giải đặc biệt
956692
Giải nhất
32181
Giải nhì
38759
Giải ba
36298 - 84685
Giải tư
10042 - 77050 - 45357 - 14543 - 94582 - 72965 - 78261
Giải năm
3787
Giải sáu
4567 - 7086 - 2019
Giải bẩy
328
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
8

2 3
0 7 9
1 5 7
9
1 2 5 6 7
2 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 14,87,73,11,31,95,33,47,31,47,87,69,40,82,29,40,58,34
Giải đặc biệt
729614
Giải nhất
87387
Giải nhì
58773
Giải ba
75411 - 88131
Giải tư
47195 - 42933 - 87347 - 05931 - 71447 - 86887 - 36569
Giải năm
3340
Giải sáu
8382 - 5129 - 1640
Giải bẩy
258
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 4
9
1 1 3 4
0 0 7 7
8
9
3
2 7 7
5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 59,07,07,23,76,97,52,89,62,19,83,94,62,57,97,74,72,01
Giải đặc biệt
866859
Giải nhất
30907
Giải nhì
87007
Giải ba
36523 - 35076
Giải tư
94197 - 38052 - 29889 - 60662 - 59219 - 44583 - 01994
Giải năm
9362
Giải sáu
5257 - 2597 - 0174
Giải bẩy
872
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 7 7
9
3


2 7 9
2 2
2 4 6
3 9
4 7 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 58,01,52,88,37,13,27,33,55,00,83,04,73,13,03,82,35,67
Giải đặc biệt
272558
Giải nhất
16601
Giải nhì
86552
Giải ba
05188 - 66437
Giải tư
93513 - 29027 - 11933 - 71155 - 38300 - 77283 - 71904
Giải năm
8173
Giải sáu
3013 - 5703 - 3882
Giải bẩy
435
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 3 4
3 3
7
3 5 7

2 5 8
7
3
2 3 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 13,14,54,58,71,72,12,07,15,11,14,46,97,66,47,71,74,87
Giải đặc biệt
496413
Giải nhất
79914
Giải nhì
28154
Giải ba
10158 - 00171
Giải tư
52672 - 47612 - 90307 - 98615 - 87411 - 98214 - 91646
Giải năm
1797
Giải sáu
2166 - 2847 - 5971
Giải bẩy
174
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1 2 3 4 4 5


6 7
4 8
6
1 1 2 4
7
7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 07,11,03,47,47,46,40,35,50,97,55,28,64,15,97,50,54,05
Giải đặc biệt
971407
Giải nhất
95011
Giải nhì
28503
Giải ba
67547 - 03647
Giải tư
06246 - 47740 - 69335 - 23350 - 08697 - 65055 - 79428
Giải năm
9164
Giải sáu
3615 - 1297 - 4650
Giải bẩy
654
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5 7
1 5
8
5
0 6 7 7
0 0 4 5
4


7 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 63,26,29,88,84,19,65,87,25,29,64,38,79,96,01,29,00,89
Giải đặc biệt
724263
Giải nhất
76226
Giải nhì
21229
Giải ba
27088 - 54684
Giải tư
32119 - 84865 - 74687 - 72425 - 27229 - 09364 - 82138
Giải năm
5779
Giải sáu
9796 - 8901 - 9029
Giải bẩy
100
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1
9
5 6 9 9 9
8


3 4 5
9
4 7 8 9
6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 48,27,32,98,09,30,44,65,92,12,58,89,65,21,06,33,51,63
Giải đặc biệt
431248
Giải nhất
13727
Giải nhì
11032
Giải ba
83098 - 47709
Giải tư
56730 - 62844 - 90265 - 64392 - 37112 - 99058 - 51189
Giải năm
6365
Giải sáu
2721 - 6306 - 2033
Giải bẩy
251
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 9
2
1 7
0 2 3
4 8
1 8
3 5 5

9
2 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 94,03,30,58,90,19,25,10,39,56,25,75,76,26,27,55,23,74
Giải đặc biệt
455494
Giải nhất
14803
Giải nhì
15630
Giải ba
40458 - 51490
Giải tư
39719 - 58125 - 87710 - 35139 - 32956 - 51925 - 27375
Giải năm
0176
Giải sáu
5526 - 7327 - 4955
Giải bẩy
423
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0 9
3 5 5 6 7
0 9

5 6 8

4 5 6

0 4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 19,91,33,22,03,19,02,46,99,04,35,88,32,99,19,26,88,45
Giải đặc biệt
031619
Giải nhất
86591
Giải nhì
36933
Giải ba
14122 - 59503
Giải tư
06419 - 30902 - 63646 - 59799 - 76404 - 38635 - 01988
Giải năm
0332
Giải sáu
8499 - 1319 - 0526
Giải bẩy
988
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 4
9 9 9
2 6
2 3 5
5 68 8
1 9 9

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 16,24,77,27,92,72,12,68,86,18,72,97,83,73,94,63,04,66
Giải đặc biệt
443616
Giải nhất
96024
Giải nhì
68777
Giải ba
95427 - 89892
Giải tư
84072 - 55612 - 62368 - 57886 - 86818 - 43472 - 55197
Giải năm
9983
Giải sáu
2973 - 1794 - 0863
Giải bẩy
004
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2 6 8
4 73 6 8
2 2 3 7
3 6
2 4 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 45,02,67,39,86,98,03,79,81,57,80,27,30,51,90,03,90,85
Giải đặc biệt
762245
Giải nhất
01002
Giải nhì
88067
Giải ba
19339 - 55486
Giải tư
22198 - 02903 - 62779 - 62381 - 49957 - 57880 - 03827
Giải năm
2830
Giải sáu
9251 - 5990 - 4603
Giải bẩy
190
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 3

7
0 9
5
1 7
7
9
0 1 5 6
0 0 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 12,90,87,97,74,72,11,95,29,94,40,97,98,22,15,25,78,89
Giải đặc biệt
256412
Giải nhất
49590
Giải nhì
51687
Giải ba
67297 - 67474
Giải tư
67572 - 36211 - 94495 - 41929 - 71794 - 19740 - 37297
Giải năm
1898
Giải sáu
1322 - 7615 - 2225
Giải bẩy
678
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 2 5
2 5 9

0


2 4 8
7 9
0 4 5 7 7 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 47,65,38,47,61,34,02,02,44,30,40,81,93,43,56,62,92,12
Giải đặc biệt
972947
Giải nhất
39065
Giải nhì
73938
Giải ba
28547 - 05361
Giải tư
37934 - 22802 - 74302 - 01444 - 30730 - 07240 - 25581
Giải năm
8293
Giải sáu
2043 - 2956 - 1762
Giải bẩy
192
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2
2

0 4 8
0 3 4 7 7
6
1 2 5

1
2 3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 87,64,73,71,43,36,69,40,32,54,84,32,05,13,32,48,15,59
Giải đặc biệt
963087
Giải nhất
80464
Giải nhì
46373
Giải ba
42871 - 01243
Giải tư
05536 - 77969 - 29240 - 46432 - 59254 - 49084 - 98232
Giải năm
7405
Giải sáu
9513 - 5132 - 1148
Giải bẩy
915
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
3 5

2 2 2 6
0 3 8
4 9
4 9
1 3
4 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 26,04,03,76,71,11,89,43,80,45,26,75,10,20,95,20,82,40
Giải đặc biệt
767426
Giải nhất
76004
Giải nhì
67603
Giải ba
73376 - 12071
Giải tư
76911 - 23989 - 19743 - 98580 - 67445 - 06526 - 23475
Giải năm
0910
Giải sáu
7620 - 2995 - 5320
Giải bẩy
782
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4
0 1
0 0 6 6

0 3 5


1 5 6
0 2 9
5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 99,96,35,86,19,11,31,01,13,25,90,94,82,46,32,53,28,04
Giải đặc biệt
215399
Giải nhất
54096
Giải nhì
81735
Giải ba
23886 - 48519
Giải tư
51711 - 74331 - 05301 - 29613 - 50125 - 71790 - 70294
Giải năm
8782
Giải sáu
8446 - 7232 - 7453
Giải bẩy
028
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4
1 3 9
5 8
1 2 5
6
3


2 6
0 4 6 9

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 25,87,12,36,18,74,96,00,23,17,47,71,56,94,93,88,82,81
Giải đặc biệt
011125
Giải nhất
69187
Giải nhì
90412
Giải ba
44436 - 56518
Giải tư
48274 - 07696 - 97500 - 29823 - 86517 - 06747 - 09571
Giải năm
0556
Giải sáu
9994 - 3093 - 8288
Giải bẩy
882
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2 7 8
3 5
6
7
6

1 4
1 2 7 8
3 4 6

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 04,31,63,05,33,98,96,79,78,21,25,92,98,83,44,64,71,31
Giải đặc biệt
022104
Giải nhất
49631
Giải nhì
42163
Giải ba
41405 - 11933
Giải tư
33698 - 85396 - 83679 - 98778 - 41021 - 92125 - 00792
Giải năm
8198
Giải sáu
9783 - 8144 - 2264
Giải bẩy
871
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5

1 5
1 1 3
4

3 4
1 8 9
3
2 6 8 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 59,56,51,11,92,63,59,61,85,90,22,18,31,56,97,23,54,10
Giải đặc biệt
669559
Giải nhất
35856
Giải nhì
32851
Giải ba
04211 - 63392
Giải tư
95663 - 62359 - 65061 - 55685 - 63690 - 03422 - 11918
Giải năm
9831
Giải sáu
5456 - 6497 - 9423
Giải bẩy
154
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 1 8
2 3
1

1 4 6 6 9 9
1 3

5
0 2 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 79,50,16,76,14,65,18,53,17,33,23,81,46,93,33,07,42,27
Giải đặc biệt
964779
Giải nhất
40150
Giải nhì
84516
Giải ba
39176 - 23714
Giải tư
16565 - 86218 - 75253 - 68117 - 63133 - 27123 - 18581
Giải năm
3946
Giải sáu
1593 - 5233 - 3207
Giải bẩy
642
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
4 6 7 8
3 7
3 3
2 6
0 3
5
6 9
1
3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 18,73,55,37,53,06,25,95,68,73,37,36,00,90,46,56,90,71
Giải đặc biệt
221818
Giải nhất
81573
Giải nhì
24255
Giải ba
61737 - 59153
Giải tư
86306 - 09725 - 95595 - 77168 - 73473 - 63737 - 11736
Giải năm
8700
Giải sáu
3190 - 9146 - 0656
Giải bẩy
890
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 6
8
5
6 7 7
6
3 5 6
8
1 3 3

0 0 5

Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa