Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 03,88,24,63,11,21,97,17,48,60,01,40,23,48,18,55,01,41
Giải đặc biệt
587503
Giải nhất
34188
Giải nhì
91324
Giải ba
17663 - 56411
Giải tư
66021 - 34597 - 65317 - 74248 - 28060 - 14701 - 91540
Giải năm
7523
Giải sáu
9948 - 9918 - 7355
Giải bẩy
801
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 1 3
1 7 8
1 3 4

0 1 8 8
5
0 3

8
7

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 94,22,14,76,87,93,83,07,82,96,90,75,79,63,67,95,48,28
Giải đặc biệt
533694
Giải nhất
86622
Giải nhì
45514
Giải ba
63076 - 58587
Giải tư
35793 - 66683 - 45207 - 39582 - 70696 - 93190 - 50175
Giải năm
4379
Giải sáu
0463 - 8767 - 7795
Giải bẩy
448
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
4
2 8

8

3 7
5 6 9
2 3 7
0 3 4 5 6

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 04,43,57,49,20,65,23,03,75,62,73,33,09,39,70,50,63,49
Giải đặc biệt
979704
Giải nhất
78243
Giải nhì
96757
Giải ba
98049 - 78920
Giải tư
07165 - 58023 - 44403 - 61975 - 09162 - 54973 - 01533
Giải năm
5809
Giải sáu
4939 - 3570 - 0450
Giải bẩy
963
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 9

0 3
3 9
3 9 9
0 7
2 3 5
0 3 5


Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 38,37,16,32,87,22,55,35,88,31,04,94,68,42,71,45,48,22
Giải đặc biệt
015238
Giải nhất
81937
Giải nhì
17716
Giải ba
68332 - 34987
Giải tư
87022 - 02255 - 25435 - 87388 - 18731 - 61404 - 33194
Giải năm
4568
Giải sáu
1442 - 9171 - 1445
Giải bẩy
248
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
6
2 2
1 2 5 7 8
2 5 8
5
8
1
7 8
4

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 72,99,58,51,12,53,27,81,41,41,12,51,32,77,94,10,56,42
Giải đặc biệt
813372
Giải nhất
57799
Giải nhì
74958
Giải ba
16351 - 85012
Giải tư
02853 - 85327 - 05781 - 78241 - 33041 - 40712 - 46751
Giải năm
8832
Giải sáu
1177 - 9094 - 1910
Giải bẩy
256
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 2 2
7
2
1 1 2
1 1 3 6 8

2 7
1
4 9

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 67,05,37,94,91,76,66,47,25,66,50,91,49,66,16,31,68,56
Giải đặc biệt
814567
Giải nhất
17505
Giải nhì
83037
Giải ba
70394 - 81491
Giải tư
63476 - 04966 - 83847 - 80525 - 90366 - 11050 - 03591
Giải năm
7849
Giải sáu
6866 - 7516 - 6531
Giải bẩy
668
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
6
5
1 7
7 9
0 6
6 6 6 7 8
6

1 1 4

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 44,12,66,45,58,27,60,91,45,64,66,61,22,42,70,48,35,73
Giải đặc biệt
247444
Giải nhất
16312
Giải nhì
78166
Giải ba
63245 - 71058
Giải tư
00427 - 79560 - 70391 - 41045 - 09764 - 32366 - 09361
Giải năm
3422
Giải sáu
0342 - 8770 - 9748
Giải bẩy
935
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
2 7
5
2 4 5 5 8
8
0 1 4 6 6
0 3

1

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 93,84,54,56,30,82,63,05,40,26,67,67,52,87,35,96,36,15
Giải đặc biệt
533293
Giải nhất
98884
Giải nhì
95354
Giải ba
83556 - 08430
Giải tư
46782 - 32863 - 73605 - 56740 - 24526 - 33867 - 39067
Giải năm
7552
Giải sáu
1087 - 9835 - 4996
Giải bẩy
536
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
5
6
0 5 6
0
2 4 6
3 7 7

2 4 7
3 6

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 15,52,39,87,65,38,78,89,84,50,32,69,71,88,84,86,91,23
Giải đặc biệt
062915
Giải nhất
54552
Giải nhì
61539
Giải ba
54487 - 90565
Giải tư
76138 - 30978 - 10789 - 91384 - 03150 - 62532 - 77469
Giải năm
5471
Giải sáu
8488 - 1884 - 7686
Giải bẩy
591
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
3
2 8 9

0 2
5 9
1 8
4 4 6 7 8 9
1

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 65,53,70,01,21,93,32,01,50,69,10,05,60,22,88,30,92,19
Giải đặc biệt
690165
Giải nhất
65553
Giải nhì
99870
Giải ba
35701 - 15321
Giải tư
60493 - 05832 - 93101 - 46450 - 91769 - 15410 - 34105
Giải năm
5660
Giải sáu
4722 - 2188 - 4930
Giải bẩy
392
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 1 5
0 9
1 2
0 2

0 3
0 5 9
0
8
2 3

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 92,93,72,06,54,28,58,02,67,15,17,79,05,54,98,70,87,74
Giải đặc biệt
278992
Giải nhất
43093
Giải nhì
34872
Giải ba
46906 - 69054
Giải tư
12528 - 58758 - 05002 - 53367 - 47015 - 67517 - 46279
Giải năm
2205
Giải sáu
2454 - 0798 - 0970
Giải bẩy
487
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5 6
5 7
8


4 4 8
7
0 2 4 9
7
2 3 8

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 04,19,33,71,48,16,41,49,01,11,33,86,03,88,14,83,07,81
Giải đặc biệt
314504
Giải nhất
54019
Giải nhì
68533
Giải ba
14471 - 58348
Giải tư
73716 - 78341 - 57349 - 46701 - 33711 - 10433 - 51286
Giải năm
3403
Giải sáu
6088 - 4114 - 2783
Giải bẩy
807
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3 4 7
1 4 6 9

3 3
1 8 9


1
1 3 6 8

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 19,16,85,56,45,52,70,73,18,24,32,34,79,56,06,97,40,76
Giải đặc biệt
105919
Giải nhất
71816
Giải nhì
62385
Giải ba
96356 - 71245
Giải tư
67552 - 85770 - 86173 - 05318 - 17224 - 60932 - 05134
Giải năm
0579
Giải sáu
5756 - 6906 - 1997
Giải bẩy
340
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6 8 9
4
2 4
0 5
2 6 6

0 3 6 9
5
7

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 19,16,85,56,45,52,70,73,18,24,32,34,79,56,06,97,40,76
Giải đặc biệt
105919
Giải nhất
71816
Giải nhì
62385
Giải ba
96356 - 71245
Giải tư
67552 - 85770 - 86173 - 05318 - 17224 - 60932 - 05134
Giải năm
0579
Giải sáu
5756 - 6906 - 1997
Giải bẩy
340
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6 8 9
4
2 4
0 5
2 6 6

0 3 6 9
5
7

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 19,16,85,56,45,52,70,73,18,24,32,34,79,56,06,97,40,76
Giải đặc biệt
105919
Giải nhất
71816
Giải nhì
62385
Giải ba
96356 - 71245
Giải tư
67552 - 85770 - 86173 - 05318 - 17224 - 60932 - 05134
Giải năm
0579
Giải sáu
5756 - 6906 - 1997
Giải bẩy
340
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6 8 9
4
2 4
0 5
2 6 6

0 3 6 9
5
7

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 19,16,85,56,45,52,70,73,18,24,32,34,79,56,06,97,40,76
Giải đặc biệt
105919
Giải nhất
71816
Giải nhì
62385
Giải ba
96356 - 71245
Giải tư
67552 - 85770 - 86173 - 05318 - 17224 - 60932 - 05134
Giải năm
0579
Giải sáu
5756 - 6906 - 1997
Giải bẩy
340
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6 8 9
4
2 4
0 5
2 6 6

0 3 6 9
5
7

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 19,16,85,56,45,52,70,73,18,24,32,34,79,56,06,97,40,76
Giải đặc biệt
105919
Giải nhất
71816
Giải nhì
62385
Giải ba
96356 - 71245
Giải tư
67552 - 85770 - 86173 - 05318 - 17224 - 60932 - 05134
Giải năm
0579
Giải sáu
5756 - 6906 - 1997
Giải bẩy
340
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6 8 9
4
2 4
0 5
2 6 6

0 3 6 9
5
7

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 19,16,85,56,45,52,70,73,18,24,32,34,79,56,06,97,40,76
Giải đặc biệt
105919
Giải nhất
71816
Giải nhì
62385
Giải ba
96356 - 71245
Giải tư
67552 - 85770 - 86173 - 05318 - 17224 - 60932 - 05134
Giải năm
0579
Giải sáu
5756 - 6906 - 1997
Giải bẩy
340
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6 8 9
4
2 4
0 5
2 6 6

0 3 6 9
5
7

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 19,16,85,56,45,52,70,73,18,24,32,34,79,56,06,97,40,76
Giải đặc biệt
105919
Giải nhất
71816
Giải nhì
62385
Giải ba
96356 - 71245
Giải tư
67552 - 85770 - 86173 - 05318 - 17224 - 60932 - 05134
Giải năm
0579
Giải sáu
5756 - 6906 - 1997
Giải bẩy
340
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6 8 9
4
2 4
0 5
2 6 6

0 3 6 9
5
7

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 19,16,85,56,45,52,70,73,18,24,32,34,79,56,06,97,40,76
Giải đặc biệt
105919
Giải nhất
71816
Giải nhì
62385
Giải ba
96356 - 71245
Giải tư
67552 - 85770 - 86173 - 05318 - 17224 - 60932 - 05134
Giải năm
0579
Giải sáu
5756 - 6906 - 1997
Giải bẩy
340
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6 8 9
4
2 4
0 5
2 6 6

0 3 6 9
5
7

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 19,16,85,56,45,52,70,73,18,24,32,34,79,56,06,97,40,76
Giải đặc biệt
105919
Giải nhất
71816
Giải nhì
62385
Giải ba
96356 - 71245
Giải tư
67552 - 85770 - 86173 - 05318 - 17224 - 60932 - 05134
Giải năm
0579
Giải sáu
5756 - 6906 - 1997
Giải bẩy
340
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6 8 9
4
2 4
0 5
2 6 6

0 3 6 9
5
7

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 19,16,85,56,45,52,70,73,18,24,32,34,79,56,06,97,40,76
Giải đặc biệt
105919
Giải nhất
71816
Giải nhì
62385
Giải ba
96356 - 71245
Giải tư
67552 - 85770 - 86173 - 05318 - 17224 - 60932 - 05134
Giải năm
0579
Giải sáu
5756 - 6906 - 1997
Giải bẩy
340
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6 8 9
4
2 4
0 5
2 6 6

0 3 6 9
5
7

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 19,16,85,56,45,52,70,73,18,24,32,34,79,56,06,97,40,76
Giải đặc biệt
105919
Giải nhất
71816
Giải nhì
62385
Giải ba
96356 - 71245
Giải tư
67552 - 85770 - 86173 - 05318 - 17224 - 60932 - 05134
Giải năm
0579
Giải sáu
5756 - 6906 - 1997
Giải bẩy
340
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6 8 9
4
2 4
0 5
2 6 6

0 3 6 9
5
7

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 51,57,72,32,51,51,71,57,96,31,71,66,43,52,68,26,00,67
Giải đặc biệt
968351
Giải nhất
97557
Giải nhì
55872
Giải ba
11532 - 95951
Giải tư
79751 - 15471 - 05657 - 16196 - 75931 - 11771 - 98566
Giải năm
5743
Giải sáu
7152 - 0468 - 5126
Giải bẩy
300
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

6
1 2
3
1 1 1 2 7 7
6 7 8
1 1 2

6

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 46,00,98,30,33,91,38,56,91,16,66,64,29,98,55,40,93,56
Giải đặc biệt
239446
Giải nhất
04800
Giải nhì
50798
Giải ba
95930 - 71233
Giải tư
27091 - 70538 - 30256 - 54891 - 34716 - 16366 - 77464
Giải năm
0129
Giải sáu
4798 - 4055 - 6040
Giải bẩy
493
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
6
9
0 3 8
0 6
5 6 6
4 6


1 1 3 8 8

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 16,68,82,03,72,23,61,26,82,67,66,85,86,67,83,47,93,61
Giải đặc biệt
339016
Giải nhất
48468
Giải nhì
03982
Giải ba
89203 - 76272
Giải tư
36423 - 39761 - 43226 - 82782 - 27367 - 13266 - 69185
Giải năm
6986
Giải sáu
3367 - 4783 - 5847
Giải bẩy
293
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
6
3 6

7

1 1 6 7 7 8
2
2 2 3 5 6
3

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 64,86,61,54,38,89,67,13,24,69,79,66,57,51,48,32,43,03
Giải đặc biệt
267164
Giải nhất
65586
Giải nhì
06961
Giải ba
56854 - 60438
Giải tư
91989 - 93667 - 05913 - 47224 - 77669 - 09379 - 80866
Giải năm
7057
Giải sáu
7051 - 3748 - 4932
Giải bẩy
443
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3
4
2 8
3 8
1 4 7
1 4 6 7 9
9
6 9

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 48,95,14,42,02,53,86,40,45,15,09,02,48,54,99,86,37,70
Giải đặc biệt
263248
Giải nhất
31195
Giải nhì
47014
Giải ba
94442 - 87102
Giải tư
62453 - 90186 - 14840 - 45345 - 17115 - 66409 - 04502
Giải năm
1348
Giải sáu
7954 - 6999 - 0586
Giải bẩy
237
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2 9
4 5

7
0 2 5 8 8
3 4

0
6 6
5 9

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 24,34,64,72,39,94,90,05,10,83,95,52,72,95,27,20,04,18
Giải đặc biệt
176224
Giải nhất
01834
Giải nhì
75364
Giải ba
30872 - 34039
Giải tư
80394 - 34190 - 78305 - 47310 - 18683 - 10395 - 97852
Giải năm
0372
Giải sáu
7995 - 3127 - 7820
Giải bẩy
104
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5
0 8
0 4 7
4 9

2
4
2 2
3
0 4 5 5

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 26,13,56,77,53,70,04,63,08,15,72,71,37,70,16,59,93,88
Giải đặc biệt
339526
Giải nhất
71813
Giải nhì
29156
Giải ba
07877 - 43653
Giải tư
40270 - 61004 - 57963 - 61808 - 03915 - 05072 - 87371
Giải năm
1737
Giải sáu
5070 - 8116 - 1159
Giải bẩy
493
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 8
3 5 6
6
7

3 6 9
3
0 0 1 2 7
8
3

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 50,31,20,44,61,56,22,76,28,56,08,98,68,46,84,55,79,09
Giải đặc biệt
006150
Giải nhất
38831
Giải nhì
31620
Giải ba
66044 - 55461
Giải tư
53156 - 88722 - 59076 - 95228 - 57956 - 05408 - 17398
Giải năm
8468
Giải sáu
8146 - 8984 - 3255
Giải bẩy
479
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8 9

0 2 8
1
4 6
0 5 6 6
1 8
6 9
4
8

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 76,35,76,06,74,55,09,68,15,34,08,60,98,81,51,46,49,90
Giải đặc biệt
479876
Giải nhất
17735
Giải nhì
24176
Giải ba
16706 - 53974
Giải tư
41555 - 64309 - 34268 - 63315 - 87134 - 38908 - 71360
Giải năm
4998
Giải sáu
2481 - 8251 - 7746
Giải bẩy
249
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 8 9
5

4 5
6 9
1 5
0 8
4 6 6
1
0 8

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 89,27,57,81,63,95,65,54,33,35,73,91,35,70,35,49,39,86
Giải đặc biệt
954389
Giải nhất
70727
Giải nhì
37057
Giải ba
64281 - 92063
Giải tư
85295 - 69765 - 96154 - 36433 - 46135 - 03773 - 40091
Giải năm
4735
Giải sáu
6170 - 9035 - 0849
Giải bẩy
139
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


7
3 5 5 5 9
9
4 7
3 5
0 3
1 6 9
1 5

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 66,25,56,71,34,64,51,31,07,92,23,07,91,83,94,19,63,32
Giải đặc biệt
675066
Giải nhất
76425
Giải nhì
76656
Giải ba
16371 - 51434
Giải tư
37064 - 53051 - 95931 - 87007 - 67592 - 75123 - 70307
Giải năm
5091
Giải sáu
0783 - 3494 - 9819
Giải bẩy
463
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 7
9
3 5
1 2 4

1 6
3 4 6
1
3
1 2 4

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 66,99,90,69,02,14,20,38,57,24,68,57,42,73,54,92,86,49
Giải đặc biệt
680366
Giải nhất
88099
Giải nhì
17790
Giải ba
61869 - 63702
Giải tư
16814 - 44420 - 34138 - 93957 - 87024 - 52268 - 45557
Giải năm
9042
Giải sáu
6173 - 7454 - 1092
Giải bẩy
386
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
4
0 4
8
2 9
4 7 7
6 8 9
3
6
0 2 9

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 11,21,15,41,62,02,18,03,07,68,12,12,73,44,55,97,51,59
Giải đặc biệt
098711
Giải nhất
31421
Giải nhì
92015
Giải ba
74241 - 85862
Giải tư
99002 - 05818 - 99803 - 94507 - 90168 - 96212 - 90812
Giải năm
4173
Giải sáu
1344 - 3255 - 6397
Giải bẩy
651
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 7
1 2 2 5 8
1

1 4
1 5 9
2 8
3

7

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 10,69,40,80,71,23,09,80,26,17,66,10,76,12,76,59,72,32
Giải đặc biệt
479410
Giải nhất
47169
Giải nhì
83540
Giải ba
61080 - 47571
Giải tư
17323 - 80909 - 98480 - 91826 - 60817 - 87566 - 34910
Giải năm
8076
Giải sáu
7712 - 2376 - 8559
Giải bẩy
472
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0 0 2 7
3 6
2
0
9
6 9
1 2 6 6
0 0

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 57,50,84,81,73,16,68,36,82,72,32,72,80,34,50,59,53,64
Giải đặc biệt
319157
Giải nhất
71150
Giải nhì
75084
Giải ba
40081 - 05073
Giải tư
79616 - 74368 - 94336 - 73482 - 71272 - 92132 - 58072
Giải năm
5080
Giải sáu
4034 - 2550 - 9859
Giải bẩy
053
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6

2 4 6

0 0 3 7 9
4 8
2 2 3
0 1 2 4

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 29,43,21,40,86,66,82,46,96,61,65,91,25,25,99,67,26,04
Giải đặc biệt
055329
Giải nhất
74843
Giải nhì
00921
Giải ba
88340 - 73986
Giải tư
14166 - 31282 - 13146 - 55896 - 50161 - 33565 - 05991
Giải năm
1025
Giải sáu
4725 - 5299 - 6967
Giải bẩy
426
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4

1 5 5 6 9

0 3 6

1 5 6 7

2 6
1 6 9

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 05,05,53,94,84,47,55,95,67,50,22,35,26,37,78,62,81,52
Giải đặc biệt
445705
Giải nhất
46705
Giải nhì
13853
Giải ba
91594 - 47084
Giải tư
69247 - 89955 - 70295 - 94167 - 54550 - 30322 - 61035
Giải năm
1726
Giải sáu
4737 - 7178 - 0362
Giải bẩy
581
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 5

2 6
5 7
7
0 2 3 5
2 7
8
1 4
4 5

Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa