Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 73,01,48,89,25,23,03,19,13,15,83,69,23,62,59,44,17,89
Giải đặc biệt
895073
Giải nhất
86901
Giải nhì
16548
Giải ba
38189 - 25925
Giải tư
00323 - 09203 - 61919 - 16513 - 47115 - 41483 - 12269
Giải năm
8423
Giải sáu
7662 - 1659 - 5344
Giải bẩy
417
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3
3 5 7 9
3 3 5

4 8
9
2 9
3
3 9 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 68,39,74,37,45,08,87,28,93,73,77,06,55,45,36,75,15,14
Giải đặc biệt
758268
Giải nhất
18839
Giải nhì
32874
Giải ba
91437 - 84245
Giải tư
44908 - 02187 - 68828 - 09993 - 56573 - 59777 - 69506
Giải năm
3555
Giải sáu
3445 - 1936 - 1175
Giải bẩy
815
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 8
4 5
8
6 7 9
5 5
5
8
3 4 5 7
7
3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 60,32,71,15,31,81,50,44,99,68,40,10,04,50,69,23,63,05
Giải đặc biệt
194060
Giải nhất
09932
Giải nhì
28271
Giải ba
05715 - 96131
Giải tư
73881 - 07850 - 35444 - 16899 - 91768 - 50840 - 54910
Giải năm
9604
Giải sáu
1450 - 7669 - 4723
Giải bẩy
363
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5
0 5
3
1 2
0 4
0 0
0 3 8 9
1
1
9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 94,29,04,59,11,75,25,51,41,41,76,26,62,86,86,83,34,25
Giải đặc biệt
832894
Giải nhất
50229
Giải nhì
78804
Giải ba
91159 - 05111
Giải tư
62175 - 60925 - 15351 - 21241 - 59641 - 64676 - 99726
Giải năm
9362
Giải sáu
0786 - 7086 - 3883
Giải bẩy
534
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1
5 5 6 9
4
1 1
1 9
2
5 6
3 6 6
4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 64,60,48,57,76,15,89,20,04,79,06,27,93,34,68,87,37,33
Giải đặc biệt
260764
Giải nhất
83560
Giải nhì
39548
Giải ba
33457 - 25676
Giải tư
34515 - 14489 - 49520 - 31004 - 57479 - 41806 - 17027
Giải năm
8193
Giải sáu
4134 - 4668 - 6487
Giải bẩy
337
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 6
5
0 7
3 4 7
8
7
0 4 8
6 9
7 9
3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 41,89,50,22,62,34,12,66,43,58,97,16,96,05,41,55,54,79
Giải đặc biệt
077541
Giải nhất
44289
Giải nhì
43750
Giải ba
90422 - 90662
Giải tư
77934 - 21412 - 19066 - 28443 - 59958 - 60397 - 73916
Giải năm
4396
Giải sáu
8705 - 6741 - 7255
Giải bẩy
254
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2 6
2
4
1 1 3
0 4 5 8
2 6
9
9
6 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 01,04,57,80,66,90,29,01,59,49,63,54,03,66,57,80,00,49
Giải đặc biệt
835001
Giải nhất
00704
Giải nhì
31457
Giải ba
21680 - 09166
Giải tư
12490 - 52429 - 63801 - 06259 - 74349 - 39263 - 69254
Giải năm
5303
Giải sáu
0666 - 5757 - 8880
Giải bẩy
900
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 1 3 4

9

9 9
4 7 7 9
3 6 6

0 0
0

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 37,86,56,41,02,50,91,16,72,26,13,02,49,42,61,82,77,60
Giải đặc biệt
461337
Giải nhất
07986
Giải nhì
15456
Giải ba
58041 - 87402
Giải tư
91950 - 79091 - 22516 - 98872 - 84526 - 45213 - 59202
Giải năm
8349
Giải sáu
8042 - 3161 - 8882
Giải bẩy
877
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2
3 6
6
7
1 2 9
0 6
0 1
2 7
2 6
1

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 29,83,74,20,50,15,64,41,72,34,66,22,29,63,39,42,56,25
Giải đặc biệt
968129
Giải nhất
74983
Giải nhì
24574
Giải ba
09420 - 50650
Giải tư
98415 - 93164 - 55141 - 83372 - 33834 - 42466 - 42522
Giải năm
2929
Giải sáu
4263 - 2239 - 2942
Giải bẩy
756
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
0 2 5 9 9
4 9
1 2
0 6
3 4 6
2 4
3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 38,51,68,60,12,94,15,51,62,28,60,48,09,95,94,14,95,30
Giải đặc biệt
333938
Giải nhất
82051
Giải nhì
50568
Giải ba
28060 - 06712
Giải tư
88794 - 55615 - 58651 - 92362 - 83128 - 44360 - 51048
Giải năm
8209
Giải sáu
3695 - 5994 - 3514
Giải bẩy
995
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2 4 5
8
0 8
8
1 1
0 0 2 8


4 4 5 5

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 01,38,25,09,82,47,64,93,81,57,98,78,16,52,91,71,72,32
Giải đặc biệt
856501
Giải nhất
87238
Giải nhì
89425
Giải ba
99409 - 38582
Giải tư
52047 - 51364 - 08593 - 62881 - 56857 - 51198 - 61178
Giải năm
1116
Giải sáu
4252 - 2191 - 1571
Giải bẩy
272
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 9
6
5
2 8
7
2 7
4
1 2 8
1 2
1 3 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 18,92,62,12,17,52,81,90,54,22,02,79,73,96,57,17,39,55
Giải đặc biệt
084418
Giải nhất
72392
Giải nhì
01762
Giải ba
70512 - 28717
Giải tư
91952 - 42581 - 33590 - 18654 - 66622 - 09802 - 40579
Giải năm
7673
Giải sáu
5996 - 2757 - 6917
Giải bẩy
639
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2 7 7 8
2
9

2 4 5 7
2
3 9
1
0 2 6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 19,15,72,53,64,59,12,10,54,26,04,11,86,67,28,68,68,57
Giải đặc biệt
281019
Giải nhất
86715
Giải nhì
93972
Giải ba
03853 - 85464
Giải tư
16859 - 17112 - 41210 - 46654 - 23526 - 97004 - 98111
Giải năm
1286
Giải sáu
6267 - 0628 - 4068
Giải bẩy
668
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0 1 2 5 9
6 8


3 4 7 9
4 7 8 8
2
6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 83,27,12,63,35,57,54,25,14,53,88,51,54,89,01,88,09,91
Giải đặc biệt
473083
Giải nhất
84127
Giải nhì
06312
Giải ba
11063 - 24235
Giải tư
51057 - 44054 - 19625 - 95014 - 82853 - 14388 - 55151
Giải năm
7354
Giải sáu
7489 - 9801 - 6188
Giải bẩy
909
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 9
2 4
5 7
5

1 3 4 4 7
3

3 8 8 9
1

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 02,50,39,37,10,20,71,10,55,27,10,60,05,04,14,08,09,83
Giải đặc biệt
564502
Giải nhất
45850
Giải nhì
95239
Giải ba
71037 - 24210
Giải tư
23820 - 51271 - 17210 - 23355 - 67427 - 82310 - 19260
Giải năm
3105
Giải sáu
2004 - 1214 - 3308
Giải bẩy
409
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4 5 8 9
0 0 0 4
0 7
7 9

0 5
0
1
3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 61,32,61,83,61,15,72,50,71,39,86,06,53,80,45,85,07,32
Giải đặc biệt
554461
Giải nhất
35432
Giải nhì
89261
Giải ba
36883 - 97461
Giải tư
25415 - 62072 - 26850 - 48071 - 93539 - 26286 - 44706
Giải năm
5653
Giải sáu
9080 - 1745 - 2885
Giải bẩy
607
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7
5

2 2 9
5
0 3
1 1 1
1 2
0 3 5 6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 75,86,93,54,50,54,81,35,18,45,23,79,25,79,77,39,58,48
Giải đặc biệt
475175
Giải nhất
60686
Giải nhì
22093
Giải ba
36254 - 64150
Giải tư
09954 - 60681 - 00135 - 88618 - 32245 - 64223 - 75079
Giải năm
4325
Giải sáu
0179 - 9477 - 4639
Giải bẩy
858
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
3 5
5 9
5 8
0 4 4 8

5 7 9 9
1 6
3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 75,88,61,98,42,79,25,78,46,69,49,49,25,98,78,47,33,79
Giải đặc biệt
871775
Giải nhất
37888
Giải nhì
46861
Giải ba
56598 - 18042
Giải tư
97279 - 13525 - 21878 - 64546 - 59169 - 78649 - 58849
Giải năm
8525
Giải sáu
9298 - 9778 - 7347
Giải bẩy
333
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


5 5
3
2 6 7 9 9

1 9
5 8 8 9 9
8
8 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 98,32,03,41,91,23,09,55,54,08,67,84,36,70,29,04,47,54
Giải đặc biệt
930598
Giải nhất
64432
Giải nhì
67803
Giải ba
93541 - 67091
Giải tư
96623 - 80909 - 13355 - 08854 - 64108 - 14467 - 91184
Giải năm
3136
Giải sáu
8270 - 6429 - 0904
Giải bẩy
447
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 8 9

3 9
2 6
1 7
4 4 5
7
0
4
1 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 03,91,32,37,45,52,58,85,77,69,11,31,50,93,15,03,77,36
Giải đặc biệt
159503
Giải nhất
40091
Giải nhì
99932
Giải ba
09437 - 30345
Giải tư
78052 - 37958 - 67085 - 76377 - 73969 - 48311 - 30631
Giải năm
7250
Giải sáu
8693 - 5715 - 5103
Giải bẩy
377
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 3
1 5

1 2 6 7
5
0 2 8
9
7 7
5
1 3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 42,62,84,69,24,65,02,64,90,13,66,32,34,79,03,79,78,16
Giải đặc biệt
060842
Giải nhất
31762
Giải nhì
00384
Giải ba
00569 - 41324
Giải tư
36565 - 06402 - 82064 - 62990 - 27313 - 84966 - 14732
Giải năm
3834
Giải sáu
5579 - 2603 - 1979
Giải bẩy
178
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3
3 6
4
2 4
2

2 4 5 6 9
8 9 9
4
0

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 82,28,48,20,64,71,28,22,94,10,60,51,85,43,58,04,31,12
Giải đặc biệt
482282
Giải nhất
48528
Giải nhì
03548
Giải ba
16820 - 07364
Giải tư
52471 - 22228 - 67622 - 72594 - 76010 - 28960 - 01451
Giải năm
6585
Giải sáu
9843 - 1158 - 7804
Giải bẩy
131
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0 2
0 2 8 8
1
3 8
1 8
0 4
1
2 5
4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 49,87,04,81,00,78,51,47,37,01,77,09,55,90,40,26,02,90
Giải đặc biệt
064949
Giải nhất
11487
Giải nhì
45904
Giải ba
84881 - 79400
Giải tư
11778 - 48151 - 21347 - 63437 - 08001 - 69877 - 75909
Giải năm
0955
Giải sáu
8990 - 4440 - 4426
Giải bẩy
102
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 2 4 9

6
7
0 7 9
1 5

7 8
1 7
0 0

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 79,61,47,83,32,83,17,09,45,23,12,05,86,10,69,60,94,41
Giải đặc biệt
499979
Giải nhất
41561
Giải nhì
85647
Giải ba
18483 - 03132
Giải tư
05083 - 69617 - 61209 - 35145 - 02723 - 57012 - 72605
Giải năm
3086
Giải sáu
2010 - 9169 - 3260
Giải bẩy
694
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 9
0 2 7
3
2
1 5 7

0 1 9
9
3 3 6
4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 59,11,82,76,99,40,42,34,26,99,40,03,89,59,38,10,00,05
Giải đặc biệt
451359
Giải nhất
33911
Giải nhì
02382
Giải ba
36676 - 33499
Giải tư
58540 - 74742 - 13034 - 51526 - 63899 - 86540 - 32103
Giải năm
5389
Giải sáu
6459 - 5338 - 2210
Giải bẩy
700
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 5
0 1
6
4 8
0 0 2
9 9

6
2 9
9 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 08,86,03,79,72,61,74,93,08,85,22,49,49,02,36,13,92,13
Giải đặc biệt
406808
Giải nhất
37286
Giải nhì
37703
Giải ba
15079 - 13172
Giải tư
15561 - 81974 - 00493 - 71808 - 98985 - 32122 - 44349
Giải năm
8949
Giải sáu
1202 - 9836 - 9913
Giải bẩy
292
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 8 8
3 3
2
6
9 9

1
2 4 9
5 6
2 3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 46,37,79,79,80,22,72,20,93,13,70,82,26,06,53,61,85,81
Giải đặc biệt
489646
Giải nhất
39637
Giải nhì
15579
Giải ba
52279 - 45780
Giải tư
28922 - 44672 - 49320 - 69093 - 63113 - 78870 - 77182
Giải năm
1126
Giải sáu
7706 - 7753 - 6561
Giải bẩy
185
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3
0 2 6
7
6
3
1
0 2 9 9
0 1 2 5
3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 31,18,08,58,81,54,26,89,33,69,13,51,44,82,29,34,38,37
Giải đặc biệt
443531
Giải nhất
30118
Giải nhì
62108
Giải ba
66758 - 23081
Giải tư
33454 - 98226 - 98889 - 55733 - 73169 - 13713 - 91951
Giải năm
4944
Giải sáu
7582 - 7129 - 7834
Giải bẩy
038
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3 8
6 9
1 3 4 7 8
4
1 4 8
9

1 2 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 53,47,36,34,78,57,30,83,28,44,82,45,29,59,77,00,29,75
Giải đặc biệt
868753
Giải nhất
00047
Giải nhì
97936
Giải ba
68734 - 90578
Giải tư
42657 - 01630 - 15883 - 55028 - 76944 - 53382 - 21745
Giải năm
2129
Giải sáu
0759 - 7377 - 2600
Giải bẩy
729
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

8 9 9
0 4 6
4 5 7
3 7 9

5 7 8
2 3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 23,21,90,11,94,12,09,78,89,99,40,64,26,24,54,23,07,85
Giải đặc biệt
988623
Giải nhất
13421
Giải nhì
70590
Giải ba
47211 - 49794
Giải tư
35912 - 60709 - 53978 - 13189 - 56999 - 85240 - 13264
Giải năm
2326
Giải sáu
1524 - 2854 - 1523
Giải bẩy
207
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 9
1 2
1 3 3 4 6

0
4
4
8
5 9
0 4 9

Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa