Bạn click vào đây xem hướng dẫn Thống kê đặc biệt ngày mai hướng dẫn xem thống kê giải đặc biệt ngày mai trong quá khứ
Đây là một chương trình thống kê các dữ liệu đặc biệt đã về trong quá khứ có 2 số cuối giống với lần quay mới nhất và dữ liệu đặc biệt về trong lần quay ngày mai (kế tiếp) của các năm trước. Nhờ đó bạn có thể có thêm nhiều thông tin trước khi đưa ra quyết định thống kê của mình. Nhiều khi nó khá hữu ích đấy. Rất mong chương trình sẽ đem lại nhiều may mắn cho các bạn. Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày rồi bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Biên ngày:  (dd/mm/yyyy)

1. Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là 78 ra ngày 24/09/2023

Ngày 08/07/2000 về 20178 sau đó ngày 09/07/2000 về 44770
Ngày 16/07/2000 về 24178 sau đó ngày 17/07/2000 về 52226
Ngày 28/08/2000 về 89078 sau đó ngày 29/08/2000 về 65264
Ngày 16/02/2001 về 74378 sau đó ngày 17/02/2001 về 91302
Ngày 01/05/2001 về 45278 sau đó ngày 02/05/2001 về 69613
Ngày 16/04/2002 về 41778 sau đó ngày 17/04/2002 về 58595
Ngày 20/04/2002 về 26478 sau đó ngày 21/04/2002 về 31686
Ngày 22/05/2002 về 24978 sau đó ngày 23/05/2002 về 22179
Ngày 28/06/2002 về 54678 sau đó ngày 29/06/2002 về 09091
Ngày 12/07/2002 về 82278 sau đó ngày 13/07/2002 về 48483
Ngày 27/09/2002 về 32978 sau đó ngày 28/09/2002 về 82391
Ngày 12/10/2002 về 88278 sau đó ngày 13/10/2002 về 10602
Ngày 11/01/2003 về 04578 sau đó ngày 12/01/2003 về 91459
Ngày 01/03/2003 về 76678 sau đó ngày 02/03/2003 về 33753
Ngày 29/03/2003 về 94778 sau đó ngày 30/03/2003 về 66608
Ngày 22/05/2003 về 93378 sau đó ngày 23/05/2003 về 87328
Ngày 01/08/2003 về 45178 sau đó ngày 02/08/2003 về 54017
Ngày 23/10/2003 về 12478 sau đó ngày 24/10/2003 về 60336
Ngày 03/01/2004 về 15878 sau đó ngày 04/01/2004 về 94808
Ngày 20/05/2004 về 84978 sau đó ngày 21/05/2004 về 04708
Ngày 15/07/2004 về 88378 sau đó ngày 16/07/2004 về 49665
Ngày 09/11/2004 về 94178 sau đó ngày 10/11/2004 về 67239
Ngày 12/08/2005 về 08878 sau đó ngày 13/08/2005 về 59595
Ngày 02/11/2005 về 47678 sau đó ngày 03/11/2005 về 46216
Ngày 27/12/2005 về 09778 sau đó ngày 28/12/2005 về 64632
Ngày 12/02/2006 về 78278 sau đó ngày 13/02/2006 về 13103
Ngày 17/06/2006 về 10978 sau đó ngày 18/06/2006 về 36654
Ngày 03/01/2007 về 85678 sau đó ngày 04/01/2007 về 37839
Ngày 21/01/2007 về 14478 sau đó ngày 22/01/2007 về 82377
Ngày 07/02/2007 về 33278 sau đó ngày 08/02/2007 về 18836
Ngày 19/03/2007 về 37378 sau đó ngày 20/03/2007 về 76612
Ngày 04/04/2007 về 61778 sau đó ngày 05/04/2007 về 37206
Ngày 30/09/2007 về 90678 sau đó ngày 01/10/2007 về 74360
Ngày 29/10/2007 về 95878 sau đó ngày 30/10/2007 về 97652
Ngày 01/02/2008 về 13478 sau đó ngày 02/02/2008 về 01549
Ngày 17/04/2008 về 84878 sau đó ngày 18/04/2008 về 72101
Ngày 05/08/2008 về 54478 sau đó ngày 06/08/2008 về 01219
Ngày 05/09/2008 về 32978 sau đó ngày 06/09/2008 về 24438
Ngày 18/09/2008 về 34978 sau đó ngày 19/09/2008 về 63554
Ngày 30/11/2008 về 40178 sau đó ngày 01/12/2008 về 52375
Ngày 19/12/2008 về 85678 sau đó ngày 20/12/2008 về 78747
Ngày 13/02/2009 về 10978 sau đó ngày 14/02/2009 về 26482
Ngày 22/08/2010 về 02378 sau đó ngày 23/08/2010 về 11083
Ngày 12/10/2010 về 99178 sau đó ngày 13/10/2010 về 52552
Ngày 15/12/2010 về 75178 sau đó ngày 16/12/2010 về 03711
Ngày 29/06/2011 về 05378 sau đó ngày 30/06/2011 về 55127
Ngày 31/12/2011 về 94078 sau đó ngày 01/01/2012 về 41998
Ngày 18/01/2012 về 34978 sau đó ngày 19/01/2012 về 01761
Ngày 21/03/2012 về 30078 sau đó ngày 22/03/2012 về 46180
Ngày 01/01/2013 về 04278 sau đó ngày 02/01/2013 về 10604
Ngày 08/02/2013 về 55678 sau đó ngày 13/02/2013 về 50148
Ngày 22/09/2013 về 63978 sau đó ngày 23/09/2013 về 82802
Ngày 24/11/2013 về 69378 sau đó ngày 25/11/2013 về 97429
Ngày 20/12/2013 về 19578 sau đó ngày 21/12/2013 về 59421
Ngày 28/04/2014 về 94678 sau đó ngày 29/04/2014 về 75251
Ngày 21/07/2014 về 27778 sau đó ngày 22/07/2014 về 36991
Ngày 24/04/2015 về 95378 sau đó ngày 25/04/2015 về 38176
Ngày 01/06/2015 về 02178 sau đó ngày 02/06/2015 về 17132
Ngày 04/06/2015 về 41878 sau đó ngày 05/06/2015 về 23184
Ngày 04/11/2015 về 26978 sau đó ngày 05/11/2015 về 73424
Ngày 01/12/2015 về 83078 sau đó ngày 02/12/2015 về 90340
Ngày 30/12/2015 về 59778 sau đó ngày 31/12/2015 về 89356
Ngày 31/03/2016 về 44978 sau đó ngày 01/04/2016 về 92332
Ngày 25/04/2016 về 47878 sau đó ngày 26/04/2016 về 83725
Ngày 04/06/2016 về 25678 sau đó ngày 05/06/2016 về 51092
Ngày 15/06/2016 về 13478 sau đó ngày 16/06/2016 về 23096
Ngày 16/07/2016 về 57878 sau đó ngày 17/07/2016 về 91503
Ngày 21/10/2016 về 49878 sau đó ngày 22/10/2016 về 57699
Ngày 15/12/2016 về 51178 sau đó ngày 16/12/2016 về 32101
Ngày 22/06/2017 về 98378 sau đó ngày 23/06/2017 về 86523
Ngày 10/12/2017 về 99478 sau đó ngày 11/12/2017 về 39260
Ngày 22/09/2018 về 29578 sau đó ngày 23/09/2018 về 12662
Ngày 02/07/2019 về 85978 sau đó ngày 03/07/2019 về 07188
Ngày 21/09/2019 về 71778 sau đó ngày 22/09/2019 về 03074
Ngày 27/09/2019 về 98278 sau đó ngày 28/09/2019 về 59416
Ngày 22/11/2019 về 75178 sau đó ngày 23/11/2019 về 89736
Ngày 24/03/2020 về 31578 sau đó ngày 25/03/2020 về 54296
Ngày 04/06/2020 về 76278 sau đó ngày 05/06/2020 về 79913
Ngày 04/04/2021 về 16278 sau đó ngày 05/04/2021 về 06800
Ngày 25/04/2021 về 73278 sau đó ngày 26/04/2021 về 16252
Ngày 02/05/2021 về 76578 sau đó ngày 03/05/2021 về 51925
Ngày 26/08/2021 về 88678 sau đó ngày 27/08/2021 về 69159
Ngày 24/09/2021 về 51678 sau đó ngày 25/09/2021 về 92408
Ngày 22/12/2021 về 09078 sau đó ngày 23/12/2021 về 78708
Ngày 16/11/2022 về 50578 sau đó ngày 17/11/2022 về 05776
Ngày 10/12/2022 về 82978 sau đó ngày 11/12/2022 về 20815
Ngày 29/08/2023 về 49278 sau đó ngày 30/08/2023 về 76551
Ngày 24/09/2023 về 62778 sau đó ngày 25/09/2023 về ???

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 78 là:

00:1 lần, 01:2 lần, 02:3 lần, 03:2 lần, 04:1 lần, 06:1 lần, 08:5 lần, 11:1 lần, 12:1 lần, 13:2 lần, 15:1 lần, 16:2 lần, 17:1 lần, 19:1 lần, 21:1 lần, 23:1 lần, 24:1 lần, 25:2 lần, 26:1 lần, 27:1 lần, 28:1 lần, 29:1 lần, 32:3 lần, 36:3 lần, 38:1 lần, 39:2 lần, 40:1 lần, 47:1 lần, 48:1 lần, 49:1 lần, 51:2 lần, 52:3 lần, 53:1 lần, 54:2 lần, 56:1 lần, 59:2 lần, 60:2 lần, 61:1 lần, 62:1 lần, 64:1 lần, 65:1 lần, 70:1 lần, 74:1 lần, 75:1 lần, 76:2 lần, 77:1 lần, 79:1 lần, 80:1 lần, 82:1 lần, 83:2 lần, 84:1 lần, 86:1 lần, 88:1 lần, 91:3 lần, 92:1 lần, 95:2 lần, 96:2 lần, 98:1 lần, 99:1 lần,

2. Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 25/09 trong các năm trước đó

Ngày 25/09/2022 giải đặc biệt về 59509 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - đuôi 9 - tổng 9 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 25/09/2021 giải đặc biệt về 92408 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - đuôi 8 - tổng 8 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 25/09/2020 giải đặc biệt về 98018 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - đuôi 8 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 25/09/2019 giải đặc biệt về 87259 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - đuôi 9 - tổng 4 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 25/09/2018 giải đặc biệt về 69654 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - đuôi 4 - tổng 9 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 25/09/2017 giải đặc biệt về 91239 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - đuôi 9 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 25/09/2016 giải đặc biệt về 47190 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - đuôi 0 - tổng 9 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 25/09/2015 giải đặc biệt về 67847 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - đuôi 7 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 25/09/2014 giải đặc biệt về 49293 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - đuôi 3 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 25/09/2013 giải đặc biệt về 68014 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - đuôi 4 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 25/09/2012 giải đặc biệt về 93919 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - đuôi 9 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 25/09/2011 giải đặc biệt về 30803 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - đuôi 3 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 25/09/2010 giải đặc biệt về 77066 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - đuôi 6 - tổng 2 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 25/09/2009 giải đặc biệt về 02248 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - đuôi 8 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 25/09/2008 giải đặc biệt về 92073 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - đuôi 3 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 25/09/2007 giải đặc biệt về 88590 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - đuôi 0 - tổng 9 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 25/09/2006 giải đặc biệt về 00537 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - đuôi 7 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 25/09/2005 giải đặc biệt về 65907 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - đuôi 7 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 25/09/2004 giải đặc biệt về 36485 - 2 số cuối là 85 - đầu 8 - đuôi 5 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 25/09/2003 giải đặc biệt về 48857 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - đuôi 7 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 25/09/2002 giải đặc biệt về 59516 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - đuôi 6 - tổng 7 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 25/09/2001 giải đặc biệt về 11134 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - đuôi 4 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 25/09/2000 giải đặc biệt về 18488 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - đuôi 8 - tổng 6 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 1
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm bilder123 fuelsnlubes american-law-firms cpehoa